System Pansa UTM osiągnął w 2019 roku poziom dojrzałości wymagany przez UE w 2021 roku

Pansa UTM - logo (fot. PAŻP)

Dzięki determinacji i zaangażowaniu wielu instytucji, firm oraz osób udało się z sukcesem przetestować w Polsce na poligonie demonstracyjnym podczas konkursu Droniada 2019 najważniejsze, nakreślone przez Komisję Europejską oraz dokument U-space Blueprint funkcjonalności oraz usługi U-space dotyczące zarządzania ruchem bezzałogowych statków powietrznych.

System Pansa UTM osiągnał w 2019 roku, poziom dojrzałości wymagany przez UE w 2021 roku.

Wśród testowanych funkcjonalności, znalazły się:

  • e-rejestracja
  • e-identyfikacja
  • Planowanie lotów (dFPL – drone Flight Plan)
  • Akceptacja i modyfikacja lotu
  • Śledzenie lotów w czasie rzeczywistym
  • Dwukierunkowa niewerbalna komunikacja pomiędzy służbami ruchu lotniczego a operatorem BSP (CDDLC Controller-Drone Data Link Communication)
  • Protokoły wykrywania i unikania kolizji (DAA – Detect and Avoid)

Wymienione funkcje umożliwiające planowanie zarówno rekreacyjnych jak i profesjonalnych lotów w zasięgu i poza zasięgiem wzroku operatora (VLOS i BVLOS) są obecnie wdrażane operacyjnie na wszystkich 15 wieżach cywilnych (TWR) oraz 5 sektorach służby informacji powietrznej (FIS) w procesie certyfikacji pod nadzorem Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Aktualnie Pansa UTM wspiera planowanie lotów VLOS i BVLOS zgodnie z obowiązującymi przepisami i przygotowany jest na sukcesywne wchodzenie w życie przepisów europejskich.

Rozwiązanie Pansa UTM wspierane technologicznie przez Hawk-e i DroneRadar osiągnęło poziom zaawansowania oczekiwany przez UE w 2021 roku. Fakt ten pozycjonuje PAŻP w czołówce najbardziej zaawansowanych technologicznie agencji żeglugi powietrznych, z czego jesteśmy ogromnie dumni.

Wszystkie działania podejmowane wspólnie przez Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Lotnictwa Cywilnego i Polską Agencję Żeglugi Powietrznej łączy jeden cel: bezpieczną, sprawną i efektywną integrację lotnictwa bezzałogowego z załogowym.

Zachęcamy do obejrzenia, krótkiego filmu ilustrującego rozwój U-space w Polsce, dziękujemy organizatorom i uczestnikom Droniady 2019 za wspaniałe wydarzenie.

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus