Światowy Dzień Meteorologii

IMGW

23 marca jest obchodzony jako Światowy Dzień Meteorologii, dla uczczenia wejścia w życie Konwencji ustanawiającej Światową Organizację Meteorologiczną.

Składając najlepsze życzenia naszym współpracownikom z IMiGW oraz wszystkim meteorologom, pragnę równocześnie podzielić się swoją refleksją.

Klimat jest jednym z głównych czynników mających wpływ na bezpieczeństwo i jakość naszego życia. To od pogody zależą: jakość i ilość plonów, zasobów wodnych, ale i bezpieczeństwo żeglugi powietrznej.

Największym zagrożeniem dla żeglugi powietrznej jest wzrost intensywności oraz częstotliwości występowania burz i innych ekstremalnych zjawisk związanych z pogodą i klimatem.
Patrząc na pracę meteorologów z perspektywy PAŻP, chcę podkreślić ogromne znaczenie Ich pracy dla zapewnienia bezpieczeństwa podróży lotniczych

Niech mi będzie wolno życzyć narodowej służbie meteorologicznej, by nie ustawała w wysiłkach na rzecz zachowania klimatu dla przyszłych pokoleń.

Pozostając z poważaniem,
Krzysztof Banaszek

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus