Przejdź do treści
Stypendia ICAO4.me dla studentów kierunków lotniczych (fot. ICAO4.me)
Źródło artykułu

Stypendia ICAO4.me dla studentów kierunków lotniczych

Wraz z rozpoczęciem roku akademickiego 2023/2024 rusza pierwszy w Polsce program stypendialny dla studentów kierunków lotniczych ufundowany przez ICAO4.me - Centrum Lotniczego Angielskiego, w którym wartość świadczeń na rzecz stypendystów wynosi ponad 50 tysięcy złotych!
 
Program jest adresowany do studentów 1, 2 i 3 roku studiów na kierunku kształcącym pilotów zawodowych, którzy mogą otrzymać od nas do 2999 zł stypendium w formie świadczeń z zakresu przedmiotu naszej działalności. Do programu mogą zgłaszać się również osoby, które ukończyły w ostatnim czasie szkolenie teoretyczne ATPL w komercyjnym ATO i nie są studentami żadnej z uczelni lotniczych. Nabór do programu potrwa miesiąc i zakończy się 25.10.2023.
 
ICAO4.me to polski ośrodek szkoleniowo-egzaminacyjny w zakresie lotniczego języka angielskiego (tj. uprawnienia biegłości językowej wpisywanego do licencji).

Udział w programie stypendialnym nie wiąże się dla stypendystów z żadnymi obowiązkowymi opłatami. Uzyskane u w ICAO4.me uprawnienia językowe są honorowane przez ULC. 
 
Szczegóły programu znajdują się na www.stypendia.icao4.me, natomiast poniżej znajdują się najważniejsze zapisy z Regulaminu:
 
CEL STYPENDIUM
Celem stypendium jest podniesienie kompetencji przyszłych pilotów zawodowych w zakresie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, w tym umiejętności wymaganych do pozytywnego zaliczenia egzaminu ICAO/EASA Aviation English w celu uzyskania lub podwyższenia wpisu biegłości językowej. Dodatkowo stypendium umożliwi jego beneficjentom rozwój umiejętności językowych w zakresie autoprezentacji i swobodnego budowania wypowiedzi z zakresu tematów branży lotniczej w kontekście procesów rekrutacyjnych, z którymi muszą mierzyć się piloci stawiający pierwsze kroki w świecie lotnictwa zawodowego
 
PROCES KWALIFIKACJI
1. Przesłanie zgłoszenia przy użyciu formularza na stronie www.stypendia.icao4.me;
2. Wypełnienie testu kwalifikacyjnego z zakresu wiedzy lotniczej opartego o wiedzę teoretyczną tożsamą z wiedzą wymaganą do zaliczenia egzaminów teoretycznych PPL poszerzonego o pytania branżowe weryfikujące faktyczne zainteresowanie lotnictwem komercyjnym;
3. Po zakwalifikowaniu przesłanie we wskazanym terminie i we wskazany sposób dokumentów potwierdzających status osoby uprawnionej do udziału w programie (skan indeksu i legitymacji studenckiej, skan zaświadczenia z ATO lub dowód na otwartą sesję ATPL/CPL, skan licencji pilota).
 
HARMONOGRAM
● koniec września 2023 - ogłoszenie programu
● 25.10.2023 - zakończenie przyjmowania zgłoszeń
● 29.10.2023, g. 10:30 - test kwalifikacyjny on-line
● do 31.10 2023 - ogłoszenie wyników
● do 3.11.2023 - przesłanie przez wyłonionych Beneficjentów dokumentów potwierdzających prawo do udziału w programie
● listopad 2023 - podział na grupy wg poziomu znajomości języka i rozpoczęcie zajęć
● koniec stycznia 2024 - zakończenie zajęć
● od lutego 2024 - możliwość podejścia do egzaminów
● od marca 2024 - program-niespodzianka pełen dodatkowych korzyści dla absolwentów programu

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony