Studenci Air War College z USA poznali Siły Powietrzne

Studenci Air War College z USA poznali Siły Powietrzne

Dowódca Sił Powietrznych gen. broni pil. Lech Majewski spotkał się ze słuchaczami amerykańskiej uczelni Air War College (AWC) z Maxwell, Alabama, którzy w ramach podróży studyjnej złożyli roboczą wizytę w Dowództwie Sił Powietrznych 4 marca 2012 roku.

18 wyższych oficerów (w stopniach podpułkownik lub pułkownik), którym przewodniczył pułkownik USAF Frank Fields z AWC, zapoznali się z tradycją, zadaniami, strukturą i wyposażeniem Sił Powietrznych. Podczas dyskusji z oficerami DSP obszernie omówiono wiele aspektów służby w lotnictwie wojskowym, takich jak profesjonalizacja i szkolenie personelu, eksploatacja i modernizacja sprzętu oraz operacje w kraju i poza jego granicami.

Pułkownik Fields podkreślił widoczne w każdym z tych obszarów pozytywne zmiany, jakie obserwuje w polskim lotnictwie wojskowym - swoje spostrzeżenia oparł na wspomnieniach z wizyty w Polsce sprzed kilkunastu lat.

Briefingi przedstawicieli DSP dotyczące aktualnych zadań i udziału Polski w międzynarodowych programach wojskowych, zarówno w ramach NATO, jak i UE, stały się przyczynkiem do żywiołowej partnerskiej dyskusji polskich i amerykańskich oficerów.Generał Majewski z uznaniem odniósł się do programu studiów w AWC, zaznaczając, że wielu polskich lotników po ukończeniu tej uczelni implementowało w Siłach Powietrznych niezbędne zmiany, a profesjonalne kształcenie jakie otrzymali jest jedną z najważniejszych korzyści ze współpracy Sił Powietrznych z USAF.

Strona internetowa AWC

mjr Jakub Block/DSP
Zdjęcia M.C Wójtowicz/Klub SP


Źródło: Siły Powietrzne
comments powered by Disqus