Przejdź do treści
Strefy wydzielone w związku z lotami UAV wzdłuż linii brzegowej Morza Bałtyckiego

Strefy wydzielone w związku z lotami UAV wzdłuż linii brzegowej Morza Bałtyckiego

W ramach cyklu AIRAC 240 SUP 72/21 (ENR 5), Polska Agencja Żeglugi Powietrznej informuje o strefach EPTR337 i EPTR338 wydzielonych w związku lotami UAV wzdłuż linii brzegowej Morza Bałtyckiego.  Zostały one wyznaczone na potrzeby ćwiczeń, które mają się odbyć w dniach od 21 czerwca do 2 lipca oraz 20 września do 1 października bieżącego roku.  

Planowany czas aktywności:


Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). Codziennie w godzinach 0600 – 2359 i 0000 – 0600, 2 wyloty dziennie (dzień/noc) z wykorzystaniem tylko jednej trasy.


Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!


STREFY CZASOWO REZERWOWANE:

Strefy wyznaczone na potrzeby lotów UAV. Przestrzeń niesklasyfikowana.

EPTR337
Granice poziome:
1. 54°25'50"N 015°48'37"E
2. 54°28'36"N 015°58'04"E
3. 54°20'32"N 016°04'59"E
4. 54°17'16"N 016°12'11"E
5. 54°15'04"N 016°08'55"E
6. 54°17'48"N 016°09'07"E
1. 54°25'50"N 015°48'37"E
1. 54°25'50"N 015°48'37"E
2. 54°28'36"N 015°58'04"E
3. 54°20'32"N 016°04'59"E
4. 54°17'16"N 016°12'11"E
5. 54°15'04"N 016°08'55"E
6. 54°17'48"N 016°09'07"E
1. 54°25'50"N 015°48'37"E
Granice pionowe: Dolna granica: 4500 ft AMSL Górna granica: 7500 ft AMSL

oraz:

Ćwiczenie posiada priorytet na wykorzystanie stref EPD53, EPTR21B, EPTS12ABC, EPTF11, EPTS13AB w granicach poziomych zgodnie z AIP Polska oraz w granicach pionowych: 4500 – 7500 ft AMSL

Planowana trasa lotu:

USTKA – DZIWNÓW: EPWI – EPD53 – EPTR21B – EPTR337 – EPTS12ABC – EPTF11 – EPTS13AB
DZIWNÓW - USTKA: EPTS13AB - EPTF11 - EPTS12ABC - EPTR337 - EPTR21B - EPD53 – EPWI
USTKA – DZIWNÓW: EPWI – EPD53 – EPTR21B – EPTR337 – EPTS12ABC – EPTF11 – EPTS13AB
DZIWNÓW - USTKA: EPTS13AB - EPTF11 - EPTS12ABC - EPTR337 - EPTR21B - EPD53 – EPWI
Planowany czas przelotu: 4h. Planned flight time: 4 h.

EPTR338
Granice poziome:
1. 54°57’12"N 017°22'24"E
2. 55°01'56"N 017°58'07"E
3. 54°49'56"N 018°07'25"E
4. 54°48'55"N 017°28'53"E
1. 54°57’12"N 017°22'24"E
1. 54°57’12"N 017°22'24"E
2. 55°01'56"N 017°58'07"E
3. 54°49'56"N 018°07'25"E
4. 54°48'55"N 017°28'53"E
1. 54°57’12"N 017°22'24"E
Granice pionowe: Dolna granica: 4500 ft AMSL  Górna granica: 7500 ft AMSL

oraz

Ćwiczenie posiada priorytet na wykorzystanie stref EPD53, EPTS14BC, EPTS16AB w granicach poziomych zgodnie z AIP Polska oraz granicach pionowych: 4500 – 7500 ft AMSL

Planowana trasa lotu:


USTKA – GDYNIA: EPWI – EPD53 – EPTS14BC – EPTR338 – EPTS16BA – MCTR EPOK
GDYNIA – USTKA: MCTR EPOK - EPTS16BA - EPTR338 - EPTS14BC - EPD53 – EPWI
USTKA – GDYNIA: EPWI – EPD53 – EPTS14BC – EPTR338 – EPTS16BA – MCTR EPOK
GDYNIA – USTKA: MCTR EPOK - EPTS16BA - EPTR338 - EPTS14BC - EPD53 – EPWI
Planowany czas przelotu: 4h.


INFORMACJE DODATKOWE:

 • Strefy EPTR337 - 338 wydzielone są z przestrzeni odpowiedzialności służby FIS GDAŃSK.
 • Loty w EPTR12C możliwe z wyłączeniem aktywnego EPD56.
 • Miejsce startu/lądowania: EPWI z wykorzystaniem aktywnego EPD53.
 • Strefy EPTR337 - 338 nie posiadają priorytetu w stosunku do ćwiczeń oraz szkoleń wojskowych.
 • Strefy EPTR337 - 338 podlegają procedurze zamawiania, aktywacji/dezaktywacji zgodnie z AIP Polska ENR 2.2.3. pkt 4 oraz pkt 5.1 przez organizatora - tel. : +48- 889-836-350, +48-553-995-759, +48-510-212-309.
 • Loty realizowane z wykorzystaniem UAV 1x RQ-21A BlackJack.
 • Organizator lotów będzie planował loty UAV z uwzględnieniem nieprzekraczalnych granic strefy pomniejszonych o bufor bezpieczeństwa (odpowiedni do rodzaju używanego UAV) wynoszący:
  - bufor poziomy: 500 m w przypadku stałopłatów oraz 150 m w przypadku wiropłatów;
  - bufor pionowy: 500 ft.
 • Użytkownik strefy zapewnia łączność telefoniczną służącą zapewnieniu skutecznego i niezwłocznego kontaktu pomiędzy służbami AMC/ATS, a osobą bezpośrednio odpowiadającą za wykonywane lotów w strefie (operatorami UAV), która będzie dostępna przez cały czas aktywności strefy.
 • Na żądanie służb AMC/ATS operator zobowiązuje się do jak najszybszego zakończenia lotu w strefie przez UAV.
 • Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności strefy będą dostępne w AMC Polska, +48-22-574- 5733 - 35.

ORGANIZATOR:

Dowódca JW 2568, Tel. kom.: +48-889-836-350.

FacebookTwitterWykop

Nasze strony