Strefy pobierania opłat terminalowych oraz stawki jednostkowe opłat trasowych – obwieszczenie Prezesa ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego - samolot

W Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego pod pozycją 534 zostało opublikowane Obwieszczenie Nr 14 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie stref pobierania opłat terminalowych.

Wykaz stref pobierania opłat terminalowych obowiązujący od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.:
1) I strefa pobierania opłat terminalowych obejmująca Lotnisko Chopina w Warszawie / EPWA;
2) II strefa pobierania opłat terminalowych obejmująca lotniska:
     a) Gdańsk im. Lecha Wałęsy / EPGD,
     b) Kraków-Balice / EPKK,
     c) Bydgoszcz-Szwederowo / EPBY,
     d) Katowice-Pyrzowice / EPKT,
     e) Łódź-Lublinek / EPLL,
     f) Poznań-Ławica / EPPO,
     g) Rzeszów-Jasionka / EPRZ,
     h) Szczecin-Goleniów / EPSC,
     i) Wrocław-Strachowice / EPWR,
     j) Zielona Góra-Babimost / EPZG,
     k) Warszawa/Modlin / EPMO,
     l) Lublin / EPLB,
     m) Radom-Sadków / EPRA,
     n) Olsztyn-Mazury / EPSY.

Pełny tekst dokumentu dostępny jest tutaj (LINK)


W Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego pod pozycją 535 zostało opublikowane Obwieszczenie Nr 15 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie stawek jednostkowych opłat trasowych.

Zatwierdzone na 2018 rok stawki jednostkowe opłat trasowych stanowią załącznik do obwieszczenia.
Stopa procentowa odsetek za niezapłacone w terminie należności z tytułu opłat trasowych na 2018 rok wynosi 9,74% w stosunku rocznym.

* Państwa należące do Europejskiej Unii Walutowej (EUW).
**  Globalne  stawki  poszczególnych Państw obejmują także stawkę administracyjną EUROCONTROL, która dla 2018 r. wynosi 0,13 EUR.


Pełny tekst dokumentu dostępny jest tutaj (LINK)

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus