Statystyki ULC po III kwartałach 2008r.

ulc_logo

Po trzech kwartałach bieżącego roku polskie lotniska obsłużyły łącznie w ruchu regularnym oraz czarterowym 16,27 mln pasażerów, to jest o 1,76 mln pasażerów więcej aniżeli w tym samym okresie roku 2007, co stanowi wzrost na poziomie 12,14%.

Wciąż największym lotniskiem z 46% udziałem w rynku pozostaje warszawskie Okęcie. Na kolejnych miejscach, również bez zmian pozostają Krakowskie Balice (14%), Katowickie Pyrzowice (11%) oraz Gdańskie Rębiechowo (9%). Spośród największych lotnisk, do najbardziej dynamicznych w tym okresie należy zaliczyć: Ławicę z prawie 57% wzrostem, Pyrzowice z 25% wzrostem, Rębiechowo – 21% oraz Strachowice – 19%. Bardzo dynamicznie rozwijały się także niektóre relatywnie małe lotniska regionalne, takie jak: Bydgoszcz, Szczecin czy Rzeszów.

Miedzy innymi z uwagi na rekordowe ceny paliw w III kwartale tego roku, transport lotniczy w Polsce odnotował dalszy spadek dynamiki obsłużonych pasażerów – w III kwartale wyniosła ona niespełna 9% - dla porównania w pierwszym kwartale było to 17,74%, a w drugim kwartale 12%. Należy przy tym podkreślić, iż w tym czasie światowy rynek przewozów lotniczych obsłużył w ruchu międzynarodowym zaledwie o około 3% więcej pasażerów aniżeli przed rokiem, przy czym w Europie ta dynamika wyniosła około 2,5%.

Wydaje się, że w najbliższych kilku kwartałach należy spodziewać się dalszego niewielkiego spadku dynamiki przewozów lotniczych w Polsce. Przyczyną takiego stanu rzeczy będzie zwiększona niepewność konsumentów co do przyszłości oraz pogarszające się wskaźniki makroekonomiczne zarówno dla Polski jak i jej otoczenia.

Kliknij aby zapoznać się z dokładnymi statystykami.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus