Spotkanie w sprawie minimów widzialności w lotach VFR oraz lotów nocnych VFR

ULC

W Urzędzie Lotnictwa Cywilnego odbyło się spotkanie w sprawie dotyczącej minimalnych wartości widzialności w locie VFR w przestrzeni G na i poniżej wysokości 900 m (3000 ft) AMSL oraz kwesti warunków wykonywania lotów VFR w nocy.

W spotkaniu uczestniczyli Prezes ULC Grzegorz Kruszyński, Wiceprezes PAŻP Maciej Rodak oraz specjaliści ULC i PAŻP. Obecny był również Redaktor Naczelny „Przeglądu Lotniczego” – Krzysztof Krawcewicz.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie przepisów ruchu lotniczego oraz zgodnie z Załącznikiem 2 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, minima widzialności, o których wspomniano, oraz warunki wykonywania lotów między zachodem a wschodem słońca ustala Polska Agencja Żeglugi Powietrznej („właściwa władza ATS”). Jednak istniejący system prawny nie umożliwia PAŻP samodzielnego wydawania przepisów powszechnie obowiązujących w omawianym zakresie. Ponadto, mając na uwadze zapisy w projekcie znormalizowanych europejskich przepisów ruchu lotniczego (Standardised European Rules of Air - SERA) opracowanym przez Komisję Europejską, dostrzeżono potrzebę unifikacji ustaleń krajowych w zakresie lotów VFR z projektem Unii Europejskiej (UE).

Na spotkaniu podjęto decyzję, że PAŻP sporządzi projekt ustaleń dotyczących warunków wykonywania lotów VFR w przestrzeni G z widzialnością poniżej 5 km oraz projekt warunków lotów VFR w nocy, wzorując się na projekcie UE. Po akceptacji przez Prezesa ULC, ustalenia zostaną opublikowane w Zbiorze Informacji Lotniczych (AIP Polska). PAŻP przeprowadzi analizę bezpieczeństwa, w której zostaną wykorzystane informacje o zdarzeniach w ruchu lotniczym, zaistniałe podczas wykonywaniu lotów VFR w warunkach minimalnej widzialności oraz w nocy. Dane, o których mowa udostępni ULC. Są one gromadzone w systemie ECCAIRS (European Co-Ordination Centre for Accident and Incident Reporting Systems).

Z uwagi na potrzeby oraz zainteresowanie środowiska lotniczego, sprawa będzie traktowana przez ULC oraz PAŻP priorytetowo.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus

Komentarze

Na czym ta wspaniałość polega że komuszki chcą kolejnych ograniczeń namnożyć?

Szanowny Anonimie czytaj ze zrozumieniem tekst powyżej, otóż cała rzecz polega na tym, że dotychczas zgodnie z prawem mogłeś wykonać lot z VFR pod warunkiem, że między innymi widzialność wynosiła nie mniej niż 5 km, a podstawa chmur wynosiła nie niżej niż 450 m. Te dwa zespoły spotały się i podjęły incjatywę, aby obniżyć te ograniczenia, narazie nie wiadomo o jkie wartości będą mogły obniżyć, ale to znaczy że będziesz mógł wykonać lot z VFR przy gorszej widzialności np 2 km i podstawie chmur niższej np:200 m.

Mylisz się szanowny tedzie.
Polecam poczytać o klasyfikacji przestrzeni oraz o ograniczeniach związanych z daną klasą przestrzeni.

A komu przeszkadzały "stare" uprawnienia nie wpisywane do licencji takie jak: Zwykłe Warunki Atmosferyczne, Średnie Warunki Atmosferyczne i Trudne Warunki Atmosferyczne?
Wg. mnie przyjmując wprost i w całości przepisy i dyrektywy UE, w Polsce w wielu przypadkach "wylano dziecko z kąpielą".

No nareszcie, wspaniała wiadomość dla lotnictwa GA, pojawiło się światełko w tunelu, ale też pojawia się zagrożenie bezpieczeństwa, związane z wykonywaniem lotów w gorszych warunkach niż dotychczas, szczególnie dla pilotów początkujących.

żadne zagrożenie, jeżeli pilot nie ma instynktu samozachowawczego to i tak zginie bez względu na przepisy, które mu tego zabraniają. vide Asturias