Spotkanie PAŻP i UkSATSE w siedzibie Agencji – 25 kwietnia 2016 r.

Spotkanie PAŻP i UkSATSE w siedzibie Agencji – 25 kwietnia 2016 r. (fot. PAŻP)

Omówienie dotychczasowej współpracy oraz możliwości jej rozszerzenia na jak najwięcej obszarów działalności UkSATSE i Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej wraz z FAB Bałtyk to główne tematy dwudniowego spotkania kierownictw polskiego i ukraińskiego providera w Warszawie.

W roboczym spotkaniu stronie ukraińskiej przewodniczy dyrektor Ukrainian State Air Traffic Services Enterprise (UkSATSE) Dmytro Babeichuk, zaś stronie polskiej prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Magdalena Jaworska. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele polskiego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Szefowie polskiej i ukraińskiej agencji podsumowali dotychczasową współpracę, która może być rozszerzona na poziomie roboczym. Wartością dodaną wynikającą z poszerzenia kontaktów pomiędzy PAŻP a UkSATSE będzie lepsza wymiana informacji w bieżącej współpracy operacyjnej polskich i ukraińskich kontrolerów ruchu lotniczego. Strona polska zainteresowana jest zbliżeniem technologicznym obu agencji tak, aby w przyszłości poziom i szybkość wymienianych informacji podnosił zasoby usługowe PAŻP i UkSATSE.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest przygotowana do realizacji konkretnych projektów z jej ukraińskim odpowiednikiem, takich jak tworzenie i koordynacja nowych dróg lotniczych nad Ukrainą. Na spotkaniu PAŻP zaprezentowała działanie systemu informacji dla kontrolerów ruchu lotniczego PANDORA, a także możliwości szkolenia służb ruchu lotniczego w należącym do PAŻP ośrodku szkolenia personelu.

Obu instytucjom zależy również na pogłębionej współpracy w obszarze kontaktów międzynarodowych. Szczególne położenie Polski, jako kraju graniczącego z państwami niebędącymi w UE, stwarza możliwość kooperacji w ramach grupy państw, które mają istotny wpływ i bezpośrednio kształtują natężenie oraz przepływ ruchu lotniczego pochodzącego ze wschodu kontynentu, dlatego istotnym punktem rozmów było przedstawienie przez PAŻP szczegółowej informacji o planach i strategii działania PAŻP wraz z FAB Baltic w perspektywie najbliższych lat. Specjalną częścią spotkania było omówienie przez przedstawicieli Urzędu Lotnictwa Cywilnego kwestii związanych z działaniami i zakresem kontroli ULC nad rynkiem lotniczym w Polsce.

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus