Przejdź do treści

Spotkanie konsultacyjne w sprawie opłat nawigacyjnych w FIR Warszawa

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała, że jako instytucja zapewniająca służby żeglugi powietrznej, wypełniając przepisy:

  • Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 15 maja 2007 roku w sprawie opłat nawigacyjnych, oraz

  • Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1794/2006 z dnia 6 grudnia 2006 roku ustanawiającego wspólny schemat opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej,


organizuje w dniu 8 czerwca 2010 roku spotkanie konsultacyjne.

Celem spotkania będzie wymiana informacji na temat wstępnych podstaw kosztowych stawek jednostkowych opłat nawigacyjnych (trasowych i terminalowych), w Rejonie Informacji Powietrznej FIR Warszawa.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Budynku Panasonic, przy Al. Krakowskiej 4/6 w Warszawie.

Przedstawiciele użytkowników przestrzeni powietrznej zainteresowani udziałem w ww. spotkaniu powinni zgłosić swoje uczestnictwo w spotkaniu w terminie do 28 maja br. do:

Katarzyna Ciżyńska
Zespół ds. Sprawozdawczości i Współpracy
Dział RCO Poland
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
tel.: +48 (22) 574 62 32
lub drogą elektroniczną na adres e-mail: k.cizynska@pansa.pl.
 

FacebookTwitterWykop

Nasze strony