Spotkania inicjujące Projekt: „Studium Wykonalności dla utworzenia Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej (Baltic FAB)"

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

W dniach 20-22 lipca 2010 r. odbyło się spotkanie inicjujące Projekt: „Studium Wykonalności dla utworzenia Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej (Baltic FAB)” z przedstawicielami Wykonawcy Studium: Helios Technology Limited wspieranego przez Ernst &Young Corporate Finance sp. z o. o., z udziałem ekspertów PAŻP oraz litewskiej Oro Navigacija (ON).

W jego trakcie wstępnie omówiono potencjalny zakres współpracy w sześciu głównych obszarach tematycznych, istotnych dla tworzenia Baltic FAB: operacyjnym, technicznym, bezpieczeństwa, finansowym, zarządzania personelem (HR) oraz prawnym.

Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz Polskich Sił Powietrznych podkreślili znaczenie tego Projektu dla procesu ustanawiania Baltic FAB.

Analogiczne spotkanie inicjujące odbyło się w siedzibie ON, 30 lipca 2010 r. w Wilnie.

Koordynatorem Studium Wykonalności jest Pani Karolina Wójcik, Kierownik Działu Planowania i Analiz Strategicznych w PAŻP (k.wojcik@pansa.pl).

Łączna kontrolowana przestrzeń powietrzna projektowanego Baltic FAB to 409 tysięcy km2, w tym:

  • Rejon Informacji Powietrznej (FIR) Warszawa 334 000 km2

  • Rejon Informacji Powietrznej (FIR) Wilno 75 338 km2

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus