Przejdź do treści
Źródło artykułu

SKYWAYRUN zaprasza na kolejny bieg po pasie lotniska w Rzeszowie

Organizatorzy imprezy SKYWAYRUN po raz drugi postanowili wytyczyć 5-kilometrową trasę na pasie startowym lotniska Rzeszów-Jasionka i wpuścić na nią biegaczy o północy. Patronem medialnym biegu, który odbędzie się w nocy z 16 na 17 kwietnia 2016 r., został portal Dlapilota.pl

Zapisy na trzecią już edycję biegu z cyklu SKYWAYRUN ruszyły 3.01.2016 punktualnie o godzinie 12:00. Podobnie jak podczas poprzednich biegów, organizatorzy przygotowali dla uczestników dwa rodzaje pakietów: pakiet Standard i pakiet Premium.

W pakiecie standard uczestnik otrzymuje koszulkę techniczną z logo biegu, numer startowy, wodę lub napój izotoniczny oraz medal po dotarciu do mety.


Każdy kto zdecyduje się na pakiet Premium, dodatkowo po biegu otrzyma numer startowy i medal w specjalnie spersonalizowanej ramce. Po biegu do uczestników z pakietem Premium, organizator wyśle pocztą samoprzylepną tabliczkę z osiągniętym czasem. Tabliczkę można przykleić na dole ramki, co świetnie dopełnia całość i tworzy niepowtarzalną pamiątkę z biegu.

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie poprzednimi edycjami, organizator postanowił udostępnić maksymalną ilość miejsc w liczbie 990.

Pierwszy bieg SKYWAYRUN odbył się na lotnisku Rzeszów-Jasionka 18/19.04.2015 , natomiast drugi pod nazwą SKYWAYRUN MILITARY 13.06.2015 na wojskowym lotnisku 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Janowie obok Mińska Mazowieckiego.


Pakiety startowe na obie edycję rozeszły się bardzo szybko, a łączna ilość uczestników która wzięła udział to ponad 1500 osób.

Podobnie jak na poprzednich biegach, 5 kilometrowa trasa zostanie wytyczona w strefie zastrzeżonej lotniska, uczestnicy będą biegać po pasie startowym i drogach kołowania, start biegu jest zaplanowany na godzinę 00:00. Każdy uczestnik aby dostać się do strefy startu będzie musiał przejść kontrolę dokumentów i odprawę, dokładnie tak jakby wchodził na pokład samolotu.
 
Dokładna trasa:


Limit czasu dla każdego zawodnika to 50 min, a dla najszybszych osób w kategorii open kobiet i mężczyzn przewidziane są nagrody rzeczowe, będzie również dodatkowa klasyfikacja dla pracowników lotnisk.

Warunki uczestnictwa:

 • Posiadanie własnego adresu mailowego (na jeden adres @ można zapisać tylko jedną osobę)
 • Utworzenie konta w portalu zapisowym www.skywayrun.pl
 • wypełnienie formularza zapisowego zamieszczonego na stronie www Organizatora
 • wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • deklaracja udziału w biegu na własną odpowiedzialność mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości Biegu, które mogą  polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia. W Biegu powinny
 • wniesienie opłaty startowej w terminie 3 dni roboczych od dnia rejestracji.
 • wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu  wideo  wizerunku Uczestnika.


Uczestnik  udziela  Organizatorowi  i Współorganizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:

 1. utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
 2. udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w imprezie,
 3. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
 4. zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
 5. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób,aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 6. zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,
 7. emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
 8. publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w Biegu w postaci zdjęć z trasy biegów


Opłaty za pakiety:


PAKIET STANDARD

– zapisy i opłata wniesiona do 1.03.2016 r. – 56 zł;
– zapisy i opłata wniesiona od 2.03.2016 r. - 1.04.2016 r - 66 zł;
– zapisy i opłata wniesiona od 2.04.2016 r. - 14.04.2016 r.  – 76 zł;

PAKIET PREMIUM

– zapisy i opłata wniesiona do 1.04.2015 r.  – 109 zł;

Organizator wyznacza limit Pakietów Premium w ilości 120 szt.

Poza główną atrakcją jaką jest bieg, partnerzy wydarzenia i Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka przygotowują dodatkowe atrakcje dla uczestników i osób towarzyszących.

Na dzień 18 stycznia na liście uczestników znajdowało się już 600 osób.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.skywayrun.pl

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony