Przejdź do treści
Źródło artykułu

Składanie oświadczeń o operacji zgodnie z Krajowym Scenariuszem Standardowym (N)STS

Urząd Lotnictwa Cywilnego przypomina operatorom SBSP, by nie czekali do ostatniej chwili na złożenie oświadczeń o operacji zgodnej z Krajowym Scenariuszem Standardowym (N)STS. To już ostatnie dni na złożenie oświadczeń – TYLKO DO KOŃCA ROKU!

ULC przypomina też, że wykonywanie lotów według zasad NSTS wymaga złożenia przez operatora SBSP oświadczenia 2N.

Składając oświadczenia należy pamiętać: 

  • oświadczenie można wygenerować w systemie: https://drony.ulc.gov.pl/ w profilu operatora, klikając w przycisk „Generuj oświadczenie o operacji w kategorii szczególnej”;
  • oświadczenie należy dostarczyć do ULC osobiście, pocztą lub przez ePUAP;
  • oświadczenie można złożyć tylko do 31.12.2023 r.;
  • decyduje data wpływu do ULC;
  • oświadczenie musi być prawidłowo podpisane (w sposób umożliwiający identyfikacje osoby podpisującej oświadczenie i właściwie umocowanej prawnie);
  • oświadczenia, które wpłyną do 31.12.2023 r. będą zatwierdzane zgodnie z kolejnością wpływu, na pewno jeszcze w styczniu 2024;
  • oświadczenie może złożyć każdy operator, nawet jeśli nie posiada kompetencji NSTS;
  • po pozytywnej weryfikacji dokumentu operator BSP otrzyma potwierdzenie odbioru i kompletności oświadczenia o operacji do zadeklarowanego NSTS w profilu operatora;
  • oświadczenia będą ważne 2 lata.

Więcej informacji w zakładce: Oświadczenie o Operacji Zgodnej Ze Scenariuszem Standardowym (N)STS


Przeczytaj również:
Zmiany od 2024 roku – STS, NSTS, koniec przepisów przejściowych

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony