Sesja plenarna Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN

Centrum Badań Kosmicznych PAN

W dniu 18 stycznia br. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wziął udział w sesji plenarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN (KBKiS PAN) zorganizowanej z okazji nadania programowi GMES (ang .Global Monitoring for Environment and Security) nazwy „COPERNICUS”. Sesję plenarną KBKiS PAN otworzył prof. Piotr Wolański, Przewodniczący Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN.

Po otwarciu sesji referat na temat Programu „COPERNICUS” wygłosił dr Włodzimierz Lewandowski. Następnie głos zabrał dr Marek Baranowski – Dyrektor Instytutu Geodezji i Kartografii , który omówił kwestię udziału Polski w tym programie. Ostatni referat, który dotyczył wyzwań dla polskiego przemysłu kosmicznego w związku z Programem „COPERNICUS” wygłosił  prof. Marek Banaszkiewicz – Dyrektor Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Na zakończenie sesji Pan Piotr Ołowski Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego podkreślił istotny wpływ technik satelitarnych również w dziedzinie lotnictwa cywilnego. Wskazał między innymi, że z punktu widzenia Urzędu Lotnictwa Cywilnego szczególne znaczenie mają systemy satelitarne GALILEO i GNSS (Global Navigation Satelitte System), które w chwili obecnej oczekują na regulacje na szczeblu międzynarodowym (ICAO), jak również europejskim (Komisja Europejska). W związku z powyższym Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego zadeklarował chęć współpracy z Komitetem Badań Kosmicznych  i Satelitarnych PAN w ramach prowadzenia wspólnych programów badawczych dotyczących lotnictwa cywilnego.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus