SESAR

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, iż kontynuuje cykl konsultacji związanych z prowadzeniem prac wdrożeniowych w ramach pierwszego pakietu projektu europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR IP1).

27 sierpnia br., w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, odbyło się spotkanie, w którym oprócz ULC uczestniczyli przedstawiciele Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i portów lotniczych.

W trakcie spotkania omawiano możliwości realizacji pakietu wdrożeniowego IP1, jako bazy technologicznej dla wprowadzenia pozostałych pakietów projektu. Skoncentrowano się na zadaniach, które mają być realizowane przez porty lotnicze.

Prowadzenie prac wdrożeniowych IP1 jest warunkiem niezbędnym dla funkcjonowania każdego międzynarodowego portu lotniczego. Dokonana szczegółowa analiza zadań przypadających portom lotniczym będzie wykorzystana w procesie wypracowywania jednolitego stanowiska w kwestii uaktualniania Centralnego Planu ATM.

Uczestnicy spotkania wskazali na potrzebę kontynuowania konsultacji dotyczących pakietów wdrożeniowych programu SESAR.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus