Seminaria środowiskowe ICAO dla regionu EUR/NAT w Warszawie

Seminaria środowiskowe ICAO dla regionu EUR/NAT w Warszawie

W dniach 18-20 marca 2015 r. w Warszawie odbyło się Seminarium dotyczące ochrony środowiska w międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz Seminarium na temat Krajowych Planów Działania. Oba seminaria są skierowane do przedstawicieli Państw regionu Europy i Ameryki Północnej EUR/NAT, w szczególności dla osób (tzw. focal pointów) zajmujących się ochroną środowiska oraz Krajowymi Planami Działania. Seminaria zostały zorganizowane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego we współpracy z Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO).

W seminarium wzięli udział przedstawiciele ponad 20 państw oraz organizacji lotniczych m. in. ACI Europe, IATA, UNDP, NISA oraz FAA, przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz pracownicy Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Seminarium prowadzone było przez Szefową Wydziału ds. Ochrony Środowiska Panią Jane Hupe. W skład delegacji Sekretariatu ICAO wchodziła również Pani Blandine Ferrier, Pan Neil Dickson oraz Pan Sven Halle. Seminarium otworzył Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Pan Piotr Ołowski, który podkreślił pewność, że to istotne dla regionu wydarzenie przyniesie pozytywne rezultaty i pozwoli wypełnić lukę w wiedzy niezbędnej dla poprawy ochrony środowiska w lotnictwie i zmniejszenia emisji CO2.

Podczas pierwszego Seminarium zostały przedstawione wyniki prac Komitetu ICAO ds. Ochrony Środowiska w Lotnictwie (CAEP), a także trendy w zakresie ochrony środowiska, hałasu lotniczego, czystości powietrza, globalnych emisji, alternatywnych paliw, wskaźników MBM, oraz pomocy dla państw członkowskich. Przedstawicielka ACI Europe przedstawiła również prezentację z zakresu "zielonych lotnisk".

Drugie Seminarium skierowane było do przedstawicieli europejskich władz lotniczych zajmujących się ochroną środowiska. Podczas spotkania eksperci ICAO przekazali informacje na temat tworzenia i aktualizacji Krajowych Planów Działania oraz Planów dotyczących redukcji emisji  (APER). Uczestnicy mieli okazję do zapoznania się z praktycznym użyciem narzędzi wypracowanymi przez ICAO służącym do wyliczania przewidywanych emisji CO2 oraz mogli rozwiać swoje wątpliwości oraz uzyskać informacje na temat metodologii stosowanej przez ICAO. Uczestnicy spotkania prezentowali ponadto informacje dotyczące stanu aktualizacji Krajowych Planów Działania w konkretnych państwach. Seminaria zostały zorganizowane w celu udzielenia pomocy państwom regionu EUR/NAT w zakresie implementacji Krajowych Planów Działania i przedstawienie dobrych praktyk w zakresie ochrony środowiska  lotnictwie. Podczas obu seminariów zapewnione było tłumaczenie symultaniczne z języka angielskiego na rosyjski. Prezentacje przedstawione podczas warsztatów będą dostępne na stronie internetowej ICAO.

Seminaria zorganizowane w Polsce  były kolejnymi z cyklu spotkaniami w poszczególnych regionach świata. Do tej pory w 2014 r. zorganizowano również seminaria dla regionu Azji i Pacyfiku (APAC) w Kuala Lumpur w Malezji, Wschodniej i Południowej Afryki (ESAF) w Nairobi w Kenii, Zachodniej i Południowej Afryki (WACAF) w Yatoundé w Kamerunie, Ameryki Południowej (SAM) w Limie w Peru oraz Północnej i Środkowej Ameryki i Karaibów (NACC) w mieście Meksyk w Meksyku. W dniach 10-12 marca br. odbędą się również seminaria dla regionu Środkowego Wschodu (MID) w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus