Rozwój regionalnych portów lotniczych

Związek Regionalnych Portów Lotniczych

Zmiany w ustawie Prawo Lotnicze mogą uniemożliwić rozwój regionalnych portów lotniczych, a zwiększone koszty funkcjonowania lotnisk, które te zmiany niosą, przyczynią się do wzrostu cen biletów.

Od czerwca ubiegłego roku trwają w Sejmie prace nad zmianą Prawa Lotniczego, która w znaczący sposób wpłynie na funkcjonowanie i kondycję ekonomiczną portów lotniczych. Liczne uwagi i propozycje korekt płynące m.in. z branży lotniczej skłoniły rząd do przygotowania autopoprawki. Jej projekt został 1 lutego b.r. przesłany do komitetu stałego Rady

Ministrów. W projekcie zagrożeniem dla funkcjonowania portów są nadal zapisy zmierzające do nałożenia na zarządzających lotniskami obowiązków związanych z kontrolą bezpieczeństwa, wykonywanych obecnie przez Straż Graniczną. Nowe przepisy nie przewidują żadnej formy refundowania portom lotniczym kosztów przejmowanych zadań, co oznacza wzrost wydatków na utrzymanie lotnisk. Projekt ustawy nie dopuszcza powierzenia nowych zadań podmiotowi zewnętrznemu (zezwolono na to jedynie lotniskom innym niż "porty lotnicze", tj. tym, które są wykorzystywane do lotów handlowych). Tym samym porty lotnicze będą zmuszone realizować kontrolę bezpieczeństwa przy pomocy wewnętrznej służby ochrony.

Rozwiązanie takie jest skrajnie niekorzystne, gdyż powoduje konieczność zatrudnienia wielu dodatkowych pracowników, przeprowadzania szkoleń, zakupu sprzętu, co oczywiście wiązać się będzie ze znacznymi nakładami finansowymi. Np. dla krakowskiego lotniska oznaczać to będzie zatrudnienie około 200 nowych pracowników (przy obecnie zatrudnionych 400 osobach byłby to wzrost o 50 %). Koszty ponoszone w związku z zatrudnieniem takiej liczby osób, wyniosą około 9 mln złotych rocznie!

Planowana zmiana w ustawie Prawo Lotnicze nie spowoduje natomiast zmniejszenia obowiązków (a zatem i kosztów utrzymania) Straży Granicznej. Ma ona współuczestniczyć w kontroli bezpieczeństwa, ale w trybie nadzoru. W istocie będzie to podwajanie wielu czynności wykonywanych przez służby lotniska.

Drugim równie niekorzystnym w skutkach projektem jest przygotowywane przez Ministerstwo Infrastruktury rozporządzenie w sprawie „tworzenia lotniskowych cywilnych organów służb ruchu lotniczego", do którego Związek Regionalnych Portów Lotniczych zgłaszał już swoje uwagi na etapie zakończonych niedawno konsultacji. Największe obawy środowiska wywołuje zapowiedź obciążenia lotnisk kosztami utrzymania kontrolerów lotów.

W myśl rozporządzenia w tych portach, w których roczna liczba startów i lądowań jest mniejsza niż 45 tys., Polska Agencja Żeglugi Powietrznej będzie mogła zlikwidować pomagające pilotom w lądowaniu Ośrodki Kontroli Ruchu Lotniczego, jeśli porty nie dofinansują ich działalności. Ta sytuacja dotknie wszystkie lotniska regionalne z wyjątkiem Okęcia.

Związek Regionalnych Portów Lotniczych protestuje przeciwko takiemu rozwiązaniu, gdyż jest to obarczanie tych lotnisk dodatkowymi kosztami rzędu 20 - 30 mln rocznie.

- W dobie kryzysu i rosnącej konkurencji między polskimi portami a lotniskami w krajach sąsiednich na własne życzenie stajemy się coraz mniej atrakcyjni dla linii lotniczych i pasażerów - mówi Jan Pamuła – prezes Związku. - W sytuacji, gdy przed polskimi lotniskami stoją poważne zadania inwestycyjne, gdy usilnie poszukujemy pieniędzy na te inwestycje, Sejm i Ministerstwo wprowadzają przepisy, które rozwój lotnisk spowolnią albo wręcz całkowicie zahamują. Koszty tych rozwiązań w ostatecznym rachunku będą musieli pokrywać pasażerowie – podsumowuje obawy środowiska prezes Pamuła.

Związek Regionalnych Portów Lotniczych został powołany w celu zorganizowania współpracy pomiędzy regionalnymi portami lotniczymi w Polsce. Głównym celem organizacji jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków Związku wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego. Związek zrzesza obecnie 15 regionalnych portów lotniczych. Ważnymi obszarami działalności Związku są także: wspieranie procesów inwestycyjnych w lotniczych portach regionalnych, wspieranie modernizacji i restrukturyzacji portów lotniczych oraz poszukiwanie zasilania kapitałowego i finansowego. Prezesem Związku jest dr Jan Pamuła, który kieruje również Międzynarodowym Portem Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków - Balice

Czytaj także: Rozmowa z Janem Pamułą, prezesem Związku Regionalnych Portów Lotniczych

Źródło: Związek Regionalnych Portów Lotniczych
comments powered by Disqus