Przejdź do treści
Port Lotniczy Warszawa-Modlin - widok z góry na terminal i pas startowy (fot. A Wajda)

Remont drogi kołowania na lotnisku w Modlinie kosztował będzie 13,5 mln zł. Umowa z wykonawcą podpisana

Jak poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, lotnisko w Modlinie podpisało umowę z wykonawcą na modernizację drogi kołowania. Środki na ten cel przeznaczył m.in. sejmik Mazowsza. Ogłoszony został także przetarg na dokumentację budowy linii kolejowej do portu lotniczego w Modlinie. Ten koszt również pokryje Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Modernizacja drogi kołowania

Rusza I etap generalnego remontu drogi kołowania. Umowa z wykonawcą została podpisana. Na realizację inwestycji spółka otrzymała pożyczkę m.in. z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Zostanie ona w całości przeznaczona na modernizację części drogi kołowania A2.

Jak zauważa marszałek Adam Struzik, te 7,5 mln zł, które samorząd województwa przekazał spółce w ramach pożyczki, otwiera drogę do dalszych inwestycji. – Liczymy na to, że wkrótce będzie możliwa także rozbudowa terminalu. Lotnisko cały czas się rozwija. Pojawiają się coraz to nowe kierunki, co oznacza, że rośnie również liczba pasażerów. Potrzebna jest jednak zgoda wszystkich udziałowców. Tylko dzięki niej będziemy mogli w pełni wykorzystać potencjał tego portu.

Droga kołowania A2 przebiega wzdłuż głównej płyty postojowej PPS 1 na lotnisku. W związku ze stale rosnącą liczbą operacji i dużą eksploatacją od 2018 roku są prowadzone cykliczne badania nośności DK-A2 wykonywane przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych. Od 2018 roku spółka przeprowadziła szereg doraźnych napraw nawierzchni drogi kołowania, które pochłonęły w sumie 6,8 mln zł. Teraz czas na remont generalny.

Prace modernizacyjne ruszą na przełomie maja i czerwca. Modernizacja drogi kołowania powinna zakończyć się do połowy października br., przed planowanym rozpoczęciem akcji związanej z zimowym utrzymaniem lotniska. Remont obejmie wymianę wszystkich elementów konstrukcyjnych, które będą zrealizowane w technologii betonów cementowych, co przełoży się na dużą żywotność nowych konstrukcji i zapewni trwałość konstrukcji na kolejne kilkadziesiąt lat.

Jak zauważa p.o. prezesa Portu Lotniczego Warszawa-Modlin Tomasz Szymczak, inwestycja nie zakłóci pracy lotniska. – Oczywiście prace częściowo zmniejszą czasowo przepustowość, ponieważ jest to dość kluczowy odcinek operacyjny w porcie. Przed nami sezon wakacyjny. Chcemy tak przeorganizować pracę, aby przeprowadzić wszystkie zaplanowane operacje i nie zmniejszyć liczby obsługiwanych pasażerów.

Kolejne 7,5 mln zł pożyczki na realizacje inwestycji ma przekazać drugi z udziałowców – spółka PPL. Jednak umowa nie została jeszcze podpisana.

Radny województwa mazowieckiego, przewodniczący klubu KO Krzysztof Strzałkowski zauważył, jak ważną rolę w całym procesie odegrał Samorząd Województwa Mazowieckiego. – Władze regionu pokazują na przykładzie lotniska w Modlinie, jak ważne w dążeniu do celu są determinacja i konsekwencja. To właśnie dzięki nim udało się porozumieć z przedstawicielami strony rządowej, aby nie tylko wyraziły zgodę na realizację niezbędnych inwestycji, ale także partycypowały w kosztach. Lotnisko w Modlinie broni się samo. A ostatni miesiąc zarówno pod względem ruchu pasażerskiego, jak i wykonanych operacji pokazuje, jak ważny jest to port dla mieszkańców nie tylko naszego województwa.

Linia kolejowa do lotniska coraz bliżej

Pod koniec kwietnia PKP PLK SA ogłosiły przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim pod budowę odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Portu Lotniczego Warszawa/Modlin oraz budowę stacji kolejowej Port Lotniczy Warszawa/Modlin. Termin składania ofert upływa 6 czerwca br. Koszty dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla całej inwestycji wraz z wykupem gruntów zostaną w całości pokryte z budżetu województwa mazowieckiego.

Inwestycja zakłada m.in. powstanie dwutorowej linii kolejowej od stacji Modlin do lotniska, naziemnej stacji kolejowej, wiaduktów drogowych, a także infrastruktury towarzyszącej. Na realizację tego przedsięwzięcia w budżecie Mazowsza władze regionu zarezerwowały blisko 30 mln zł. Duży wkład finansowy będą stanowić środki unijne w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza. Cała inwestycja to koszt ponad 200 mln zł.

Na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji wykonawca będzie miał około 28 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Na 149 dni przed końcem fazy projektowej jest planowane ogłoszenie przetargu na roboty budowlane. Na ich przeprowadzenie wykonawca będzie miał około 33 miesiące od dnia podpisania umowy. Inwestycja zostanie sfinansowana z Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

FacebookTwitterWykop

Nasze strony