Rekrutacja na studia w WSOSP

WSOSP

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 07.02.2014 w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie prowadzi nabór kandydatów na Studia Stacjonarne Pierwszego Stopnia dla absolwentów szkół średnich kandydatów na żołnierzy zawodowychrozpoczynających szkolenie w roku akademickim 2014/2015, zgodnie z określonym w rozporządzeniu limitem przyjęć:

Składanie wniosków do dnia 31.03.2014 r.

Kwalifikacja kandydatów odbędzie się w dniach 21-25.07.2014 r.

Powołanie do służby kandydackiej odbędzie się 18.08.2014 r.

Zachęcamy kandydatów do wcześniejszego składania wniosków o przyjęcie do WSOSP z uwagi na terminowe ukończenie specjalistycznych badań lekarskich stanowiących warunek uczestnictwa w szkoleniu lotniczym.

Szkolenie lotnicze planowane jest dla 80 kandydatów, którzy będą ubiegać się o przyjęcie do WSOSP na specjalność pilot. Kwalifikacja na szkolenie według kolejności uzyskanych pozytywnych orzeczeń Rejonowej Wojskowej Komisji Lotniczo Lekarskiej w WIML. Szkolenie lotnicze realizowane na koszt wojska obejmuje teorię ( około 3 tygodnie ) oraz 20 godzin szkolenia praktycznego ( 2 tygodnie ). Przewidywany okres szkolenia 15.06 – 18.07.2014 r.

Wszystkie informacje dotycząe procesu rekrutacji są dostępne na stronie WSOSP

Źródło: WSOSP Dęblin
comments powered by Disqus