Przejdź do treści
ECCAIRS 2.0
Źródło artykułu

Raportowanie zakłóceń sygnału GPS w ramach systemu zgłaszania zdarzeń lotniczych w ECCAIRS

W związku z rosnącą liczbą zakłóceń sygnału GPS w różnych obszarach geograficznych oraz wpływających do ECCAIRS zgłoszeń zdarzeń lotniczych związanych z zakłóceniami sygnału GPS (jamming/spoofing) Urząd Lotnictwa Cywilnego przedstawił usystematyzowany sposób ich raportowania.

W przypadku gdy zakłócenia sygnału GPS występują w danej lokalizacji/obszarze geograficznym i przedziale czasowym oraz wpływają jednocześnie na wiele statków powietrznych danego operatora, wówczas poprzez system ECCAIRS można dokonać jednego scalonego zgłoszenia z podaniem w opisie tego zgłoszenia znaków rozpoznawczych statków powietrznych, których zakłócenie dotyczyło.

Jeśli zakłócenie sygnału GPS wygeneruje dodatkowo niekorzystne następstwa dla bezpieczeństwa wykonywanej operacji lotniczej, to wówczas operator dokonuje pojedynczego zgłoszenia związanego z danym statkiem powietrznym.

Dodatkowe informacje ułatwiające zgłaszanie zdarzeń przez operatorów statków powietrznych (wybór właściwych wartości dla atrybutów w zgłoszeniu ECCAIRS).

1. Zdarzenie polegające na zakłóceniu lub podejrzeniu zakłócenia sygnału GPS (zagłuszanie - jamming):

  • Kategoria zdarzenia (occurrence category): OTHER
  • Typ przypadku (event type): Operational >Aircraft Flight Operations>Interference with Aircraft>Interference of GPS Signal
  • Źródło zgłoszenia (Report Source): Voluntary occurr report

2. Zdarzenie polegające na fałszowaniu sygnału GPS (spoofing):

  • Kategoria zdarzenia (occurrence category): SEC
  • Źródło zgłoszenia (Report Source): Voluntary occurr report

3. W przypadku zgłoszenia scalonego, w opisie zamieszcza się informację o pozostałych statkach powietrznych (znaki rozpoznawcze, producent/model).


Czytaj również:
Spokojnie, to może być tylko błędna interpretacja. Prośba o wypełnienie krótkiej ankiety
Sprawa dość poważna i coraz częściej powtarzająca się: Załogi tracą integralność danych GNSS. Wygląda to na inteligentny Spoofing
Wyniki ankiety: Zakłócenia systemu GNSS występowały co potwierdzają raporty załóg
Zakłócenia GNSS z wpływem na pojemność przestrzeni powietrznej - aktualizacja 
Biuletyn EASA: Awarie i zakłócenia w globalnym systemie nawigacji satelitarnej 
Współpraca EASA z IATA w celu przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa lotniczego wynikającym z fałszowania i zakłócania GNSS 

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony