Raport o ruchu w polskiej przestrzeni powietrznej – stan na 24 marca br.

Kontrolerka ruchu lotniczego (fot. PAŻP)

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zaprezentowała dobowy raport dotyczący zmian w ruchu lotniczym na i nad terytorium RP.

W kolejnym dniu obowiązywania czasowego wstrzymania międzynarodowych i krajowych połączeń lotniczych do i z terytorium RP, odnotowujemy dalsze spadki ruchu w polskiej przestrzeni powietrznej jak i na polskich lotniskach w porównaniu do analogicznego okresu w latach ubiegłych. Poniżej liczba wszystkich operacji lotniczych łącznie z lotami tranzytowymi.

• Poniedziałek 25.03.2019 – 1886 operacji
Poniedziałek 23.03.2020 – 496 operacji (spadek o 73,7 proc.)*

Poniżej ruch na lotniskach w dniu 23 marca br. (liczba operacji):*

• Bydgoszcz – EPBY – 4 (4 w 2019 r.)
• Gdańsk – EPGD – 10 (107 w 2019 r.) spadek o 90,6 proc.
• Kraków – EPKK – 7 (170 w 2019 r.) spadek o 95,9 proc.
• Katowice – EPKT – 18 (62 w 2019 r.) spadek o 71 proc.
• Lublin – EPLB – 0 (4 w 2019 r.) spadek o 100 proc.
• Łódź – EPLL– 1 (6 w 2019 r.) spadek o 83,3 proc.
• Modlin – EPMO – 2 (61 w 2019 r.) spadek o 96,7 proc.
• Olsztyn-Szymany – EPSY – 0 (4 w 2019 r.) spadek o 100 proc.
• Poznań – EPPO – 2 (55 w 2019 r.) spadek o 96,4 proc.
• Radom – EPRA – 0 (0 w 2019 r.)
• Rzeszów – EPRZ – 0 (22 w 2019 r.) spadek o 100 proc.
• Szczecin – EPSC – 0 (13 w 2019 r.) spadek o 100 proc.
• Warszawa – EPWA – 81 (526 w 2019 r.) spadek o 84,6 proc.
• Wrocław – EPWR – 5 (76 w 2019 r.) spadek o 93,4 proc.
• Zielona Góra – EPZG – 0 (4 w 2019 r.) spadek o 100 proc.

Liczba operacji lotniczych na wszystkich polskich lotniskach w dniu 23 marca br.:

130 operacji (1114 w 2019 r.) spadek o 88,3 proc.*

* Porównania zostały dokonane na podstawie danych za dzień operacyjny np. poniedziałek w podobnym okresie ubiegłego roku, a nie na zasadzie data do daty. Prezentowane dane pochodzą z systemów Network Managera i zawierają informacje o ruchu GAT IFR.

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus