Przejdź do treści
Źródło artykułu

Raport końcowy PKBWL: „Po kilku sekundach nastąpiło przeciągnięcie samolotu…”

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych opublikowała raport końcowy 2020/1766 z wypadku samolotu Samolot Tecnam P2006T (znaki rejestracyjne SP-KEY), do którego doszło 14 lipca 2020 r., na lotnisku w Bydgoszcz (EPBY).


W raporcie 2020/1766 czytamy:

W dniu 14 lipca 2020 r. załoga samolotu Tecnam P2006T o znakach rozpoznawczych SP-KEY planowała wykonać loty zgodnie z programem szkolenia do uprawnienia MEP(L). Po przybyciu na lotnisko załoga złożyła plan lotu i przystąpiła do czynności przygotowania samolotu do lotu. W ramach szkolenia do uprawnienia MEP(L), załoga miała wykonać ćwiczenie numer 3 – lot w strefie z ciągiem niesymetrycznym, a także ćwiczyć procedury awaryjne z wyłączonym silnikiem.

Start do strefy nastąpił o godzinie 09:30. Około godziny 10:00 załoga zgłosiła zakończenie zadania w strefie pilotażu i powrót na lotnisko. Na pozycji między trzecim a czwartym zakrętem, uczennica zgłosiła pozycję samolotu i zamiar wykonania lądowania na RWY 08. Na prostej do lądowania załoga otrzymała od krl TWR
zezwolenie na lądowanie na pasie RWY 08. Instruktor zmienił jednak zamiar i poprosił o zgodę na wykonanie konwojera (touch&go) lub niski przelot (Low pass).

Krl TWR wydał zgodę na niski przelot. Załoga wykonała manewr niskiego przelotu nad pasem RWY 08 w konfiguracji z wypuszczonym podwoziem i klapami wypuszczonymi na 20⁰. Według oceny krl TWR, samolot wykonał przelot nad pasem na dużych kątach natarcia, z małą prędkością na wysokości kilku metrów. Po minięciu końca pasa RWY 08 samolot na lekkim wznoszeniu rozpoczął zakręt w prawo.

Po kilku sekundach nastąpiło przeciągnięcie samolotu i w początkowej fazie przeciągnięcia na małej wysokości samolot z przechyłem na prawe skrzydło zderzył się z ziemią. Zderzenie z ziemią nastąpiło o godzinie 10:08. Po około 30 sekundach od zderzenia, pojawił się dym i wystąpił pożar. W wyniku zdarzenia samolot uległ całkowitemu zniszczeniu. Załoga samolotu poniosła śmierć na miejscu.

Wypadek samolotu SP-KEY, fot. PKBWL


Ustalenia komisji:

1) Samolot był sprawny technicznie, a jego zdatność do lotu i wszelkie obsługi były prawidłowo udokumentowane.
2) Nie znaleziono żadnych dowodów na awarię silników lub któregokolwiek z systemów samolotu przed wypadkiem.
3) Podczas zderzenia samolotu z ziemią, podwozie było w położeniu wypuszczonym, a klapy zaskrzydłowe były wypuszczone na kąt 20⁰.
4) Silnik nr 2 był wyłączony poprzez zamknięcie zaworu paliwa w kabinie.
5) Masa samolotu ATOM przed lotem mieściła się w granicach podanych w IUwL.
6) Silnik nr 1 pracował do momentu zderzenia samolotu z ziemią.
7) Śmigło wyłączonego silnika nr 2 nie było przestawione w „chorągiewkę”, co powodowało jego wiatrakowanie.
8) Instruktor posiadał ważną licencję i uprawnienia oraz ważne orzeczenie lotniczo- lekarskie.
9) Instruktor posiadał kwalifikacje do wykonywania lotów szkolnych.
10) Instruktor i uczeń mieli zapięte pasy bezpieczeństwa.
11) Instruktor i uczeń nie znajdowali się pod wpływem alkoholu.
12) Warunki atmosferyczne nie miały wpływu na zaistnienie zdarzenia.

Wypadek samolotu SP-KEY, fot. PKBWL


Przyczyna wypadku:

Przeciągniecie samolotu w trakcie wykonywania procedury przejścia na drugi krąg.


Czynniki sprzyjające:

1) Wykonanie procedury przejścia na drugi krąg z niepracującym silnikiem oraz wiatrakującym jego śmigłem.
2) Wykonanie procedury przejścia na drugi krąg w konfiguracji z wypuszczonym podwoziem i klapami ustawionymi na 20⁰.
3) Niewielkie doświadczenie instruktora-pilota w szkoleniu do uprawnienia MEP(L).


Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

PKBWL nie zaproponowała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.


Raport Końcowy 2020/1766 dostępny jest tutaj (LINK)

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony