Przedłużenie zakazu w międzynarodowym ruchu lotniczym do 27 października

ULC - międzynarodowe połączenia lotnicze - aktualizacja

Od dziś, 14 października 2020 r., wchodzi w życie nowe Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13.10.2020 (poz. 1786), wydłużające do dnia 27 października 2020 r. zakazy w ruchu międzynarodowym.

Zakaz w ruchu lotniczym dotyczy wykonywania lądowania cywilnych statków powietrznych na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk Rzeczypospolitej Polskiej wykonujących międzynarodowe loty z lotnisk położonych na terytorium: Belize; Czarnogóry; Federacyjnej Republiki Brazylii; Gruzji; Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego; Królestwa Bahrajnu; Kooperacyjnej Republiki Gujany; Państwa Izrael; Państwa Katar; Państwa Kuwejt; Państwa Libia; Państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich; Republiki Argentyńskiej; Republiki Armenii; Republiki Chile; Republiki Iraku; Republiki Kolumbii; Republiki Kostaryki; Republiki Libańskiej; Republiki Malediwów; Republiki Mołdawii; Republiki Panamy; Republiki Paragwaju; Republiki Peru; Republiki Tunezyjskiej; Republiki Zielonego Przylądka; Stanów Zjednoczonych Ameryki; Sułtanatu Omanu; Wspólnoty Bahamów.

Zakazu, o którym mowa powyżej, nie stosuje się do statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe:
1) na zlecenie albo za zgodą Prezesa Rady Ministrów;
2) o których mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze;
3) realizowane na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk obcych w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. z 2018 r. poz. 2110) realizujących zadania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) wyczarterowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie;
5) z lotnisk położonych na terytorium państw, które notyfikowały Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie rozwiązań gwarantujących, że na pokład statku powietrznego będą przyjmowani wyłącznie pasażerowie, wobec których wykonano z wynikiem negatywnym test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2.

Minister właściwy do spraw zagranicznych ogłasza w dzienniku urzędowym tego ministra, w drodze obwieszczenia, wykaz państw, które notyfikowały Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie rozwiązań, o których mowa w pkt 5 powyżej.

Aktualnie, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 2 października 2020 r. Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych obejmuje Państwo Katar oraz Państwo Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 2 października 2020 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wykazu państw, które notyfikowały Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie rozwiązań gwarantujących, że na pokład statku powietrznego będą przyjmowani wyłącznie pasażerowie, wobec których wykonano z wynikiem negatywnym test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2.

Do pobrania:
Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 2 października 2020 r.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13.10.2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus