Protokoły o zmianie podporządkowania SP

Generałowie Lech Majewski i Zbigniew Glowienka oraz admirał Tomasz Mathea

Dotychczasowi dowódcy rodzajów sił zbrojnych podpisali protokoły przekazania podległych im rodzajów sił zbrojnych w podporządkowanie Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. 

Uczynili to w Warszawie dowódca Wojsk Lądowych generał broni Zbigniew Głowienka, dowódca Sił Powietrznych generał broni pilot Lech Majewski i admirał floty Tomasz Mathea. W Krakowie protokół podpisał generał brygady Piotr Patalong, dotychczasowy dowódca Wojsk Specjalnych.

Ponadto generał Majewski podpisał z generałem brygady Grzegorzem Dudą (jako przedstawicielem Dowódcy Operacyjnego) protokół o przekazaniu Centrum Operacji Powietrznych-Dowówdztwa Kompionentu Powietrznego i podległych mu jednostek w podporządkowanie Dowódcy Operacyjnego RSZ.

To samo w Sztabie Generalnym WP uczynił generał broni Mieczysław Gocuł przekazując formalnie w podporządkowanie Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych oraz szefostwa rodzajów wojsk – Szefostwo Wojsk Obrony Przeciwlotniczej, Szefostwo Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia i Szefostwo Inżynierii Wojskowej.

Generał Lech Majewski już jako Dowódca Generalny RSZ, w obecności bezpośrednich podwładnych, podpisał pierwsze, przygotowane przez Grupe Organizacyjną DGRSZ najważniejsze dokumenty organizujące pracę dowództwa i sił zbrojnych, w tym plan zasadniczych przedsięwzięć na 2014 rok.

Ppłk Artur Goławski 

Źródło: Siły Powietrzne
comments powered by Disqus