Program Portu Lotniczego Kraków dot. poprawy komfortu akustycznego

Port Lotniczy Kraków - widok z góry (fot. Kraków Airport)

Port Lotniczy Kraków ogłosił kolejną edycję Programu poprawy komfortu akustycznego dla mieszkańców Obszaru Ograniczonego Użytkowania dla Lotniska Kraków-Balice.

W ramach dobrowolnej inicjatywy lotniska, mającej na celu minimalizowanie negatywnego oddziaływania lotniska na otoczenie i podniesienie jakości życia mieszkańców wokół portu lotniczego, mogą oni skorzystać z finansowego wsparcia przy wymianie stolarki zewnętrznej (okna i drzwi) o podwyższonej izolacyjności akustycznej oraz przy dodatkowych pracach wygłuszających.

Tegoroczna edycja została przygotowana w oparciu o doświadczenia zebrane w poprzednich latach. W ubiegłych latach Program spotkał się z dużym zainteresowaniem (niemal 300 zgłoszonych wniosków), a osoby które skorzystały z dofinansowania doceniły zarówno prostotę aplikowania, realizacji prac i co najważniejsze same efekty wymiany stolarki.

Zakresem wsparcia objęte są koszty zakupu nowej zewnętrznej stolarki (okna i drzwi) - o wskaźniku izolacyjności akustycznej, która wynika z analizy akustycznej (eksperckiego opracowania zleconego i sfinansowanego przez lotnisko) - wraz z kosztami demontażu dotychczasowej stolarki i montażu nowej, stanowiącej odpowiednik stolarki określonej w przeprowadzonej w ramach oceny merytorycznej inwentaryzacji, z wyłączeniem okien i drzwi do pomieszczeń pomocniczych lub pomieszczeń nieprzeznaczonych na pobyt stały osób (np. strych czy piwnica, chyba że pomieszczenia te nie są wydzielone od pomieszczeń mieszkalnych budynku). Jeżeli analiza akustyczna wykaże konieczność wykonania dodatkowych prac wygłuszających, zostaną one również sfinansowane przez port lotniczy.

Wnioski można składać do 31 stycznia 2022 r.

Więcej informacji na stronie www.krakowairport.pl

Źródło: Port Lotniczy Kraków
comments powered by Disqus