Przejdź do treści
Terminal lotniska we Wrocławiu, fot. Wrocław Airport
Źródło artykułu

Problemy z pasażerami na polskich lotniskach

Pozostawiony na lotnisku we Wrocławiu-Strachowicach bagaż były powodem ewakuacji ponad 50 osób i podjętych działań minersko-pirotechnicznych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

W czwartek (11.08) funkcjonariusze z Placówki SG we Wrocławiu-Strachowicach otrzymali informację, iż przed terminalem, na parkingu znajduje się pozostawiony bez nadzoru bagaż. Pirotechnicy  po oględzinach bagażu i wyznaczeniu bezpiecznej strefy oraz po obejrzeniu zapisu z kamer uznali, że bagaż ten może stworzyć zagrożenie. Ewakuowano ponad 50  podróżnych z całego terminala. Rozpoznanie minersko- pirotechniczne, które przeprowadzili funkcjonariusze Straży Granicznej pozwoliło ustalić, że bagaż nie stwarza zagrożenia i zawiera rzeczy osobiste. Torbę przekazano do biura bagażu zagubionego, gdzie oczekiwać będzie na właściciela.

W czynnościach brało udział 5 funkcjonariuszy Straży Granicznej, 5 pracowników SOL oraz Straż Pożarna. Sytuacja nie spowodowała utrudnień w funkcjonowaniu portu lotniczego.  

Każdorazowe pozostawienie bagażu bez opieki skutkuje uruchomieniem szeregu procedur bezpieczeństwa oraz utrudnia prawidłowe funkcjonowanie portu lotniczego. Za pozostawienie bagażu bez opieki grozi mandat w wysokości 500 zł, natomiast zarządzający lotniskiem może dochodzić od osoby odszkodowania związanego z kosztami przeprowadzonej akcji i związanymi z tym utrudnieniami na lotnisku.

Tymczasowy areszt dla agresywnego Bahamczyka podróżującego do Miami

3–miesięcznym tymczasowym aresztowaniem zakończyła się podróż agresywnego obywatela Bahamów, który w minioną sobotę (6 sierpnia 2022 roku) sforsował zabezpieczenie punktu kontroli granicznej oraz zaatakował funkcjonariuszy Placówki SG Warszawa–Okęcie.

Do zdarzenia doszło na warszawskim Lotnisku Chopina podczas odprawy granicznej pasażerów odlatujących  do Miami.  23-letni mężczyzna w trakcie rutynowej weryfikacji warunków pobytu cudzoziemca na terytorium państw Schengen siłowo sforsował zabezpieczenie bramki kontroli granicznej udając się w kierunku wyjścia do samolotu.

W związku z przekroczeniem granicy państwowej wbrew przepisom przy użyciu siły, pomimo wezwań przez funkcjonariusza do zachowania zgodnego z prawem, przystąpiono do zatrzymania mężczyzny. Podczas interwencji cudzoziemiec był bardzo pobudzony, usiłował odebrać broń jednemu z interweniujących funkcjonariuszy, kierował w ich stronę obraźliwe słowa, a jego agresywne zachowanie doprowadziło ostatecznie do naruszenia nietykalności cielesnej mundurowych. . Po obezwładnieniu Bahamczyka, doprowadzono go do pomieszczeń służbowych w celu przeprowadzenia dalszych czynności.

Wobec niego zostało wszczęte postępowanie przygotowawcze w sprawie o czyn z art. 264 § 2 kk. oraz art. 224 § 2 kk. w zb. z art. 222 § 1 kk. w zw. z art. 11 § 2 kk. - tj. przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom przy  użyciu przemocy, jak również stosując przemoc i groźbę bezprawną w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego do przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności służbowej, naruszając przy tym nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego (…) w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.

Po przedstawieniu zarzutów, mężczyzna – zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy – został osadzony w areszcie śledczym na okres trzech miesięcy. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Ponadto Komendant PSG Warszawa-Okęcie wobec cudzoziemca wszczął postępowanie administracyjne w kierunku zobowiązania  do powrotu.
Ze względu na stan zachowania i nienaturalne pobudzenie 23-letniego ob. Bahamów podczas zdarzenia, zlecono przeprowadzenie badań toksykologicznych krwi w celu potwierdzenia, czy mężczyzna był pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Poszkodowani funkcjonariusze w związku z odniesionymi obrażeniami, zostali przebadani przez lekarza medycyny sądowej, a wydana opinia będzie miała wpływ na ostateczną kwalifikację prawną popełnionego czynu.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony