Przejdź do treści
Skoczek spadochronowy - szkolenie w 4.SLSz (fot. 4.SLSz)
Źródło artykułu

Problemy rozwoju polskich spadochronów tematem grudniowej Glassówki

Problemy rozwoju polskich spadochronów to temat najbliższej "Glassówki" – spotkania poświęconego polskim konstrukcjom lotniczym, które od wiosny 2004 roku współorganizowane jest przez Klub Miłośników Historii Polskiej Techniki Lotniczej i Stowarzyszenie Młodych Inżynierów Lotnictwa (SMIL).

Spotkanie odbędzie się 16 grudnia 2023 r., o godzinie 11:00 (przesunięta godzina spotkania, aby ułatwić dojazd uczestnikom spoza Warszawy) w sali nr A 6 Wydziału Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa (MEiL), w budynku dawnego Instytutu Aerodynamicznego. Wejście na teren Politechniki od strony ul. Nowowiejskiej 24.

Spotkanie poprowadzi mgr inż. Ireneusz Kramarski, specjalista z zakresu techniki spadochronowej.

Jednym ze znacyhc prodycentów spadochronów była Wytwórnia Balonów i Spadochronów w Legionowie. Część jej kadry inżynieryjno-technicznej po zakończeniu II wojny światowej powróciła do kraju z wojennej tułaczki i wraz z pozostałymi przy życiu pracownikami z okresu międzywojennego przystąpiła do odbudowy i reaktywowania produkcji spadochronów. Zakład otrzymał nazwę Warsztaty Remontowe Spadochronów. Duży popyt na wyspecjalizowane spadochrony i namioty, spowodowały rozkwit firmy przemianowanej później na Zakłady Sprzętu Technicznego i Turystycznego Aviotex.

W 1952 r. oddano do użytku nowo wybudowany budynek produkcyjny, a w 1965 r. budynki magazynowe i Zakładowy Dom Kultury. Wybudowano także dwa bloki mieszkalne dla załogi. Stare obiekty z okresu międzywojennego stopniowo modernizowano, jak np. halę balonowni. Utworzono przemysłową, przyzakładową przychodnię zdrowia i Zakładowy Ośrodek Wypoczynkowy "Relax" nad jeziorem Roś. W 1984 r. oddano do użytku nowy budynek produkcyjny na potrzeby produkcji specjalnej "S", a w 1986 r. nowe budynki warsztatów mechanicznych oraz budynek socjalno-techniczny i biurowy. W Zakładzie utworzono zaplecze badawczo-rozwojowe w postaci biura konstrukcyjnego, laboratorium badawczo- doświadczalnego, wydziału przygotowania produkcji oraz zespołu badań i prób w locie z własną grupą skoczków doświadczalnych.

W początkowym okresie produkcję spadochronów oparto o konstrukcję polskiego Irvina z okresu przedwojennego oraz o wzorce i licencje radzieckie. Pierwszymi spadochronami wyprodukowanymi w Polsce po woj­nie były spadochrony konstrukcji Stefana Nowickiego i Czesława Nowackiego oznaczone symbolami "LL" jak spadochron plecowy LL-8 i spadochron do skoków z wieży LL-5. Na większą skalę roz­poczęto produkcję spadochronów w 1951 r. Zakłady miały status Zakładu Przemysłu Obronnego. Od 1956 r. obok produkcji spado­chronów i sprzętu dla wojska rozpoczęły produkcję namiotów tu­rystycznych, materacy, śpiworów oraz wielu innych wyrobów dla turystyki i gospodarki narodowej. W latach 1970- tych Zakłady osiągnęły zatrudnienie ponad 1000 osób.

Opracowano i zmodernizowano oraz wdrożono do produkcji ponad 100 różnego typu i przeznaczenia spadochronów. Z taśm produk­cyjnych Zakładu na potrzeby wojska, sportu spadochro­nowego i lotnictwa zeszło ponad 100 ty­sięcy spadochro­nów. Spadochrony również eksporto­wano do Austrii, Czechosłowacji, Ju­gosławii, Indii, Wę­gier; Urugwaju, Fin­landii i innych kra­jów świata.

W Zakładzie Sprzętu Technicznego i Turystycznego Aviotex i działającym przy nim 26. Przedstawicielstwie Wojskowym w Legionowie pracował też Zbigniew Chronik. Był skoczkiem doświadczalnym, sprawował kierownictwo Działu Prób w Locie i Kontroli Technicznej. Był również konstruktorem spadochronów, np. spadochronów wyczynowych typu: SW-1 i SW-2 oraz spadochronu-sondy R-2. Zbigniew Chronik był pierwszym trenerem polskiej kadry spadochronowej. W 1957 został pierwszym przewodniczącym nowo utworzonej Komisji Spadochronowej w Aeroklubie PRL.

Spadochrony ze względu na przeznaczenie dzieli się na: ratownicze, desantowe, treningowe, wyczynowe, zapasowe, towarowe oraz specjalne (np. spadochrony hamujące).

Ze względu na system otwarcia istnieje podział na: spadochrony z samoczynnym systemem otwarcia, spadochrony z wolnym systemem otwarcia i kombinowanym systemem otwarcia.

Ze względu na rozmieszczenie spadochronów na skoczku dzieli się na: plecowe, piersiowe, siedzeniowe, plecowo-plecowe, plecowo-piersiowe.

Ze względu na właściwości aerodynamiczne funkcjonuje podział na: spadochrony o małej sterowności, sterowane i szybujące.
(Źródło: samolotypolskie.pl, Wikipedia)

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o polskich spadochronach i problemach związanych z ich rozwojem, w imieniu mgr inż. Ireneusza Kramarskiego serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Miłośników Polskiej Techniki Lotniczej nazwane "Glassówką".

Spotkanie odbędzie się w sali nr A 6 Wydziału Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa (MEiL), w budynku dawnego Instytutu Aerodynamicznego. Wejście na teren Politechniki od strony ul. Nowowiejskiej 24. Jest to miejsce, w którym odbyło się już kilka Glassówek w 2019 i na początku 2020 r. Być może uda się uzgodnić wyjątkowo otwarcie zwykle zamkniętego w weekendy bezpośredniego wejścia do budynku. W przeciwnym razie trzeba wejść głównym wejściem, następnie korytarzem na I piętrze przejść do właściwego budynku i do sali. Poniżej schemat dojścia przygotowany przez Kol. Topczewskiego.

Schemat dojścia na Glassówkę w MEL

Sporą część biuletynów z wielu poprzednich spotkań można też przeczytać na stronie: www.smil.org.pl

Nagrania ze spotkań są dostępne na serwisie youtube po wpisaniu hasła: glassowka.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony