PPL o zaangażowaniu w kwestie związane z Portem Lotniczym Szczecin-Goleniów

Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (fot. fotopolska.eu)

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” opublikowało wezwanie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego – Olgierda Geblewicza – do zaprzestania rozsiewania fałszywych informacji na temat zaangażowania PPL w kwestie związane z Portem Lotniczym Szczecin-Goleniów, które zamieszczamy poniżej.

Oczekiwanie na zgodę KE na wsparcie inwestycyjne PL Szczecin Goleniów. Marszałek Olgierd Geblewicz „wielkim nieobecnym" procesu notyfikacyjnego

"PPL po raz kolejny wzywa Marszałka Olgierda Geblewicza do zaprzestania rozsiewania fałszywych informacji na temat zaangażowania PPL w kwestie związane z Portem Lotniczym Szczecin-Goleniów. PPL ponownie apeluje także do Marszałka Geblewicza o wskazanie zgodnych z prawem rozwiązań, które umożliwiłyby Przedsiębiorstwu legalnie dofinansować port lotniczy w inny niż dziś, wydawałoby się uzgodniony przez wszystkich Wspólników, sposób.

Polityka rządowa sprzed roku 2016 zakładała wzmacnianie polskich lotnisk w osi Północ-Południe (Gdańsk-Warszawa-Kraków), ze stopniową marginalizacją pozostałych portów lotniczych. Ówczesna partia rządząca, z której również wywodzi się Marszałek Geblewicz, zakładała wyzbywanie się PPL z udziałów w lotniskach, na rzecz samorządów. Przedmiotowa koncepcja dotyczyła również Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów. Stąd też wynikają zapisy Umowy Wsparcia PL Szczecin-Goleniów z 2013 r., a zwłaszcza zapisy dotyczące braku finansowego wspierania Spółki przez PPL. Marszałek Geblewicz doskonale zna sytuację i kontekst historyczny, co nie przeszkadza mu w kontynuowaniu bezpodstawnych ataków na Przedsiębiorstwo.

Dopiero po roku 2016, kiedy zmieniła się opcja rządząca, zmieniło się podejście do lotnisk regionalnych– zwłaszcza do Szczecina. Dostrzeżono jego wagę i znaczenie dla układu transportowego RP, czego wynikiem było zainicjowane przez PPL Porozumienie Wspólników z lipca 2019 roku. Wypełniając jego zapisy PPL już we wrześniu 2019 r. samodzielnie złożyło wniosek notyfikacyjny do UOKiK, aby móc uruchomić 108,5 mln zł na inwestycje jak najszybciej. Wspólnicy Samorządowi zapewniali, że podejmując decyzję o wcześniejszym wsparciu finansowym Spółki opierali się na wynikach Testu Prywatnego Inwestora, jednak jego wyniki – mimo próśb ze strony PPL – zostały przedstawione dopiero na wniosek Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK w grudniu 2019 r. wytknął nieprawidłowości przygotowanego na zlecenie Wspólników Samorządowych Testu Prywatnego Inwestora, które praktycznie dyskwalifikowały ten dokument, w związku z czym UOKiK wystosował odpowiedź, że wniosek należy złożyć wspólnie, a jego zakres musi zostać rozszerzony o pomoc planowaną i udzieloną portowi przez Samorządy.

Kancelaria Prawna DZP, która w imieniu PPL składała notyfikację, już na tym etapie sygnalizowała, że ze względu na historyczne wsparcie operacyjne, wniosek może zostać odrzucony. Wspólnicy Samorządowi zostali uświadomieni, że muszą przenegocjować umowę wsparcia zawartą z bankiem. Za zmianę umowy odpowiedzialna była strona samorządowa, ale niestety – Marszałek Geblewicz był w tym procesie wielkim nieobecnym.

Finalnie, ponowny, rozszerzony wniosek notyfikacyjny został złożony przez Kancelarię DZP w sierpniu 2020 roku w imieniu wszystkich Wspólników. Notyfikacja jest rozpatrywana aktualnie przez UOKiK, a na termin wydania opinii PPL nie ma jakiegokolwiek wpływu, o czym Pan Marszałek powinien wiedzieć... Jeśli zostanie ona odrzucona – wina za to spadnie wyłącznie na Marszałka Geblewicza, który oprócz tego, że opóźniał samodzielne prace PPL (odmowa przekazania TPI), był także wielkim nieobecnym podczas renegocjacji umowy z bankiem.

Marszałek Geblewicz chętnie obarcza winą za sytuację portu rząd i PPL oraz odsuwa od siebie wszelką odpowiedzialność, zapominając, jakie są fakty historyczne i z czego dramatyczna sytuacja lotniska wynika. Z przykrością i zażenowaniem stwierdzić należy, iż jego osobiste zaangażowanie w trwającym od maja 2019 roku projekcie wsparcia Spółki ma charakter incydentalny, w związku z czym w ramach jego aktywności medialnej podnoszone są wybrane zagadnienia wyrwane z przyjętej logiki postępowania, zaakceptowanej przez właściwe komórki merytoryczne Urzędu Marszałkowskiego. Marszałek Geblewicz przedstawia demagogiczne argumenty i wzywa PPL do zaangażowania finansowego wbrew obowiązującemu prawu polskiemu i unijnemu, zdając sobie sprawę, że takie działania są niemożliwe i mogą doprowadzić do upadłości Portu.

Panie Marszałku! Apelujemy, aby zaprzestał Pan działalności na szkodę PL Szczecin Goleniów! Niech Pan zostawi na boku względy polityczne i wspólnie z pozostałymi Udziałowcami zacznie działać na rzecz regionu i kraju!"


Przeczytaj również:
PL Szczecin Goleniów: Aneks nr 3 przyjęty przez wszystkie strony
Zgoda KE i zmiana zdania przez marszałka – lotnisko w Goleniowie uratowane
List Prezesa PPL do Marszałka Olgierda Geblewicza
Zachodniopomorskie: rządowa pomoc dla lotnisk coraz bliżej dzięki determinacji samorządu
Stanowisko PPL w sprawie PL Szczecin Goleniów
Odpowiedź PPL na oświadczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
PPL: oświadczenie Wspólnika w sprawie PL Szczecin-Goleniów

Źródło: Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”
comments powered by Disqus