List Prezesa PPL do Marszałka Olgierda Geblewicza

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” - siedziba - widok z przodu (fot. polish-airports.com)

We wrześniu kilkakrotnie zamieszczaliśmy informacje dotyczące Portu Lotniczego Szczecin Goleniów. Było to stanowisko i oświadczenie PPL, a także odpowiedź PPL na oświadczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Ostatnio zamieszczaliśmy informację Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego pt. "Zachodniopomorskie: rządowa pomoc dla lotnisk coraz bliżej dzięki determinacji samorządu".

W związku z pojawianiem się w mediach kolejnych wystąpień Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, niezgodnych z treścią przyjętych dokumentów dotyczących Portu Lotniczego Szczecin Goleniów, Prezes PPL Mariusz Szpikowski wystosował do Pana Marszałka list na temat aktualnej sytuacji Portu wraz z ponowną prośbą o zgodę na ujawnienie treści zawieranych porozumień oraz zajęcie konkretnego stanowiska wobec postanowień Aneksu nr 3.

List Prezesa PPL do Marszałka Olgierda Geblewicza: 


Przeczytaj również:
Zachodniopomorskie: rządowa pomoc dla lotnisk coraz bliżej dzięki determinacji samorządu
Stanowisko PPL w sprawie PL Szczecin Goleniów
Odpowiedź PPL na oświadczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
PPL: oświadczenie Wspólnika w sprawie PL Szczecin-Goleniów

Źródło: Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”
comments powered by Disqus