Przejdź do treści
Ministerstwo Infrastruktury
Źródło artykułu

Powołanie Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Z dniem 26 sierpnia 2008 r. Prezes Rady Ministrów Donald Tusk powołał Pana Krzysztofa Banaszka na stanowisko Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.
Powołania prezesa PAŻP dokonuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek Ministra Infrastruktury, zaopiniowany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu (na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dn. 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej; Dz. U. Nr 249, poz. 1829).

Krzysztof Banaszek

  • Urodził się 22 lipca 1967 r. w Kołbieli.

  • Absolwent Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej o specjalności organizacja i sterowanie ruchem lotniczym.

  • W latach 1992-1993 pracował w Głównym Inspektoracie Lotnictwa Cywilnego.

  • W latach 1993-2006 pracował w Agencji Ruchu Lotniczego, między innymi kierując pionem techniki i rozwoju oraz pionem służb technicznych ARL/PAŻP.

  • Od listopada 2007 r. do lutego 2008 r. był zastępcą prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej ds. żeglugi powietrznej, a w ciągu ostatnich sześciu miesięcy pełnił obowiązki prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

  • Uczestniczył w pracach organizacji i grup krajowych i międzynarodowych, w tym między innymi z zakresu łączności i nawigacji działających w ramach EUROCONTROL (COM-T), Stałej Łączności Lotniczej ICAO (AFSG) oraz Międzyresortowego Zespołu ds. Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony