Przejdź do treści
Wizualizacja rozbudowy terminala Potru Lotniczego Lublin (fot. Port Lotniczy Lublin)
Źródło artykułu

Port Lotniczy Lublin ogłosił przetarg na rozbudowę terminala

27 kwietnia br. ogłoszony został przetarg na przebudowę i rozbudowę budynku terminala pasażerskiego Portu Lotniczego Lublin S.A. wraz z niezbędną przebudową i budową infrastruktury towarzyszącej. Termin składania ofert upływa 22 maja 2017r o godz. 12:00. Władze portu przyjęły jako kryterium oceny ofert najniższą cenę.

Projekt zakłada przebudowę istniejącego i budowę nowego skrzydła. Zakres prac dotyczy powierzchni prawie 2200 m2. Dzięki temu znacznie poprawi się przepustowość oraz komfort użytkowania. Oddanie nowej części terminala do użytku planowane jest w sezonie letnim 2018 roku. Koszt inwestycji to 5,5 mln zł.

Roboty będą prowadzone na terenie czynnego portu lotniczego zarówno w strefie ogólnodostępnej jak i dozorowanej oraz zastrzeżonej. Władze portu zapewniły jednak, że w trakcie rozbudowy lotnisko będzie funkcjonować normalnie.

Termin zakończenia robót wpisem do dziennika budowy potwierdzonym przez inspektorów nadzoru inwestorskiego wynosi 245 dni od dnia podpisania umowy. Termin zakończenia budowy wynosi 80 dni od dnia zakończenia robót. Przewidywany termin zakończenia przedmiotu zamówienia wynosi 50 dni od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
Koncepcja docelowej rozbudowy terminala pasażerskiego (fot. Port Lotniczy Lublin)

Rozbudowana część terminala będzie miała długość – 34,8m; szerokość – 61,8m oraz wysokość – 8m. Istniejąca hala odlotów zostanie dostosowana w całości do obsługi ruchu Non-Schengen wraz z nowymi stanowiskami kontrolerskimi Straży Granicznej. Autorami koncepcji rozbudowy jest Pracownia ARE Stiasny&Wacławek, która zaprojektowała już obecny terminal Portu Lotniczego Lublin.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony