Przejdź do treści
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Porozumienie pomiędzy PAŻP i dowództwem Sił Powietrznych

Dnia 29 lipca 2008 roku w Dowództwie Sił Powietrznych zostało podpisane porozumienie pomiędzy Polską Agencją Żeglugi Powietrznej (PAŻP) a dowództwem Sił Powietrznych (DSP) o wzajemnej pomocy w zakresie eksploatacji systemów wspomagających nawigację. Porozumienie podpisali – działający z upoważnienia Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Dyrektor Dariusz Jasiński, oraz działający z upoważnienia Dowódcy Sił Powietrznych – Szef Zarządu Dowodzenia i Łączności DSP, płk Krzysztof Jop.

Podpisane porozumienie przewiduje:
 

  • udział specjalistów Sił Powietrznych w prowadzonych przez specjalistów PAŻP szkoleniach wewnętrznych z budowy i eksploatacji systemów Instrument Landing System (ILS) oraz radioodległościomierza DME;
  • udział specjalistów Sił Powietrznych w montażu wspomnianych wyżej systemów ILS z DME na lotniskach cywilnych;
  • udział specjalistów Sił Powietrznych w przeglądach okresowych systemów ISL z DME na lotniskach cywilnych.

Pierwsze z wymienionych powyżej szkoleń rozpocznie się w ciągu najbliższych tygodni.
FacebookTwitterWykop

Nasze strony