Przejdź do treści
Ultralekkie samoloty czeskiej produkcji, fot. TL Ultralight
Źródło artykułu

Porozumienie o wzajemnym uznawaniu typów to otwarcie polskiego rynku na czeskich producentów samolotów ultralekkich

W poniedziałek 12 grudnia w Warszawie podpisane zostało porozumienie ważne dla polskiego lotnictwa amatorskiego. Wiceprezyent czeskiej LAA ČR Jan Fridrich oraz Prezes ULC Piotr Samson złożyli swoje podpisy pod dokumentem określającym proces wzajemnego uznawania zatwierdzeń typu dla samolotów ultralekkich. Ramą prawną, dzięki niedawnemu polskiemu opt-outowi, było wyłączenie stosowania przepisów EASA dla samolotów z MTOM do 600 kg. Taki limit zawarty jest również w czeskim przepisie technicznym UL-2.

Jego wymagania są zgodne z przepisem niemieckim, a nadzory obu naszych krajów sąsiednich od początku wprowadzenia wyższych limitów wagowych wzajemnie uznają zatwierdzone przez siebie typy. Dzięki podpisowi wspomnianego porozumienia również polski rynek stanie się bardziej otwarty na konstrukcje czeskie.

Porozumienie o wzajemnym uznawaniu typów to otwarcie polskiego rynku na czeskich producentów samolotów ultralekkich

Porozumienie o wzajemnym uznawaniu typów to otwarcie polskiego rynku na czeskich producentów samolotów ultralekkich

Czeskie świadectwo typu dla samolotów ultralekkich wystawiane przez LAA ČR będzie uznawane przez ULC i po przejściu odpowiedniej procedury typ zostanie wpisany na Listę typów zakwalifikowanych. Czescy producenci otrzymali już odpowiednie informacje oraz formularz, który należy wysłać do ULC.

Po otrzymaniu takiego zgłoszenia Urząd zwraca się do LAA ČR celem zdobycia potwierdzenia o wydaniu świadectwa typu w Czechach. Potwierdzenie jest wystarczającą podstawą do wpisu na Listę typów zakwalifikowanych. Nie dochodzi już do weryfikacji dokumentacji technicznej, przeprowadzonych prób, itd. System ustawiony jest przede wszystkim pod producentów czeskich, jednak teoretycznie z procesu może skorzystać jakikolwiek inny producent, o ile jego wyrób posiada czeskie świadectwo typu.

Porozumienie o wzajemnym uznawaniu typów to otwarcie polskiego rynku na czeskich producentów samolotów ultralekkich

Porozumienie o wzajemnym uznawaniu typów to otwarcie polskiego rynku na czeskich producentów samolotów ultralekkich

Niemal na pewno drogą tą pójdą słowaccy producenci, dla których już obecnie LAA ČR świadczy de facto usługi zapewniające dostęp na rynek niemiecki i resztę Europy. Porozumienie jest obustronne, zatem istnieje opcja wystawienia świadectwa typu przez LAA ČR dla samolotów polskich producentów, które proces początkowej zdatności przeszły pod ULC.

Sprawa nie jest jednak zupełnie prosta, gdyż konieczne byłoby zastosowanie przepisu UL-2 do budowy danego statku powietrznego oraz bardzo zbliżonych procedur nadzoru.

Porozumienie o wzajemnym uznawaniu typów to otwarcie polskiego rynku na czeskich producentów samolotów ultralekkich

Porozumienie o wzajemnym uznawaniu typów to otwarcie polskiego rynku na czeskich producentów samolotów ultralekkich

Raczej może dojść do tego w bliżej nieokreślonej przyszłości, w której przepis UL-2 zostałby zaadaptowany w Polsce na zasadzie wyłączności. Dla przypomnienia dziś istnieje dowolność w wyborze przepisów budowy. Obecnie walidację czeskiego świadectwa typu dla Polski ma już za sobą BRM Aero (Bristell), kolejne typy czekają w kolejce, zatem Lista typów zakwalifikowanych powinna się wkrótce wydłużyć.


Czytaj również:
Polsko-czeskie porozumienie w sprawie wzajemnego uznawania zatwierdzeń typu dla ultralekkich samolotów

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony