Przejdź do treści
Podpisanie polsko-czeskiego porozumienia w sprawie wzajemnego uznawania zatwierdzeń typu dla ultralekkich samolotów (fot. ULC)
Źródło artykułu

Polsko-czeskie porozumienie w sprawie wzajemnego uznawania zatwierdzeń typu dla ultralekkich samolotów

W dniu 12 grudnia 2022 roku Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson oraz Wiceprezes Stowarzyszenia Lekkich Statków Powietrznych Republiki Czeskiej (Letecka Amaterska Asociace - LAA) Jan Fridrich podpisali porozumienie w sprawie w sprawie harmonizacji wymagań technicznych w zakresie zdatności do lotu ultralekkich samolotów i wzajemnej walidacji zatwierdzeń typu dla importowanych samolotów ultralekkich o maksymalnej masie startowej do 600 kg.

Zatwierdzenia typu statków powietrznych spełniających czeskie wymagania UL-2, dla których Prezes ULC przeprowadził ocenę techniczną ich projektu typu i wydał zatwierdzenie typu, będą uznawane przez LAA w Republice Czeskiej, a czeskie zatwierdzenia typu wydane przez LAA będą uznawane w Polsce.

Dzięki porozumieniu polscy użytkownicy ultralekkich samolotów uzyskują dostęp do czeskich konstrukcji bez wymaganych przepisami procedur ich certyfikacji w celu wydania zatwierdzenia typu w Polsce i możliwość wpisania samolotu do ewidencji statków powietrznych prowadzonej przez Prezesa ULC.

Polsko-czeskie porozumienie w sprawie wzajemnego uznawania zatwierdzeń typu dla ultralekkich samolotów podpisane (fot. ULC)
FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony