PAŻP wprowadza strefy obowiązkowej łączności wokół 7 lotnisk kontrolowanych. Aktualizacja.

Pilot prowadzący łączność radiową

Z dniem 1 lutego 2018 r., Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wprowadza strefy obowiązkowej łączności wokół lotnisk w Bydgoszczy (EPBY), Lublinie (EPLB), Łodzi (EPLL), Rzeszowie (EPRZ), Szczecinie (EPSC), Szymanach (EPSY) oraz Zielonej Górze (EPZG).

Nowe strefy mają zapewnić załogom statków powietrznych wykonującym procedury przyrządowe do lądowania w przestrzeni niekontrolowanej klasy G informacje o innym ruchu. Dodatkowo, nowoutworzone strefy RMZ mają zapewnić użytkownikom przestrzeni niekontrolowanej informacje o innej (dodatkowej) aktywności przestrzeni kontrolowanej niż ta opublikowana w AIP Polska oraz nałożyć na użytkownika przestrzeni powietrznej jak najmniejsze obostrzenia (zgłoszenie telefoniczne w przypadku braku radia).

9 października 2017 r. PAŻP zakończył konsultacje społeczne w tej sprawie o których informowaliśmy również na naszej stronie.

NOTAM

M0515/18 NOTAMN

A) EPWW B) 1801251129 C) PERM
E) DODAJ DODATKOWA UWAGE DO PUNKTU: ZASADY LOTOW W STREFIE OBOWIAZKOWEJ LACZNOSCI RADIOWEJ (RMZ) JAK NASTEPUJE: AIP POLSKA ENR 2.1.3-11 PUNKT 2.3 (AIRAC AMDT 198 EFF 01 FEB 2018 - W TRAKCIE DYSTRYBUCJI), MIL AIP POLSKA ENR 2.1.3-13 PUNKT 2.3 (AIRAC AMDT 190 EFF 01 FEB  2018 - W TRAKCIE DYSTRYBUCJI) ORAZ AIP VFR POLSKA ENR 3.2-13 PUNKT 2.3 (AIRAC AMDT 100 EFF 01 FEB 2018 - W TRAKCIE DYSTRYBUCJI):

UWAGA 2:
ZGLOSZENIE TELEFONICZNE ZAMIARU WYKONANIA LOTU BEZ LACZNOSCI  RADIOWEJ W CZASIE AKTYWNOSCI STREFY RMZ (TO JEST POZA GODZINAMI  PRACY ODPOWIEDNICH ORGANOW TWR OPUBLIKOWANYMI W AIP POLSKA LUB ZA POMOCA DEPESZY NOTAM) NALEZY DOKONAC NIE WCZESNIEJ NIZ NA GODZINE PRZED PLANOWANYM LOTEM W STREFIE RMZ.

Zapisy AIP: https://dlapilota.pl/files/upld/RMZAIPPolska_2018FEB.pdf


WYMOGI RMZ – ZAPISY DO AIP POLSKA

1)  Statki powietrzne, posiadające sprzęt radiowy, wykonujące loty w strefie obowiązkowej łączności radiowej (RMZ) utrzymują ciągły nasłuch łączności fonicznej powietrze-ziemia oraz w razie konieczności nawiązują dwukierunkową łączność na odpowiednim kanale łączności.

2)  Przed wejściem w strefę obowiązkowej łączności radiowej piloci dokonują na stosownym kanale łączności zgłoszenia początkowego ze wskazaniem wywoływanej stacji, znaku wywoławczego, typu statku powietrznego, pozycji, poziomu, celów lotu oraz innych informacji na żądanie organu FIS.

3)  Loty statków powietrznych nie posiadających sprzętu radiowego są możliwe po telefonicznym zgłoszeniu lotów do odpowiedniego organu FIS najpóźniej na 15 minut przed planowanym lotem w strefie RMZ  poprzez podanie:

 • typu statku powietrznego
 • planowanej trasy w RMZ (kierunek lotu) lub rejon lotów,
 • planowanej wysokości lotu,
 • planowanego czasu wykonania przelotu przez RMZ lub czasu lotów stałym rejonie
 • dodatkowych informacji na żądanie organu FISZAPEWNIENIE ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ

Organa FIS w przedmiotowych strefach RMZ mają zapewnioną łączność, gdyż radiostacje FIS są rozmieszczone na każdym lotnisku dla którego są tworzone strefy RMZ.

Nie przewiduje się znaczącego wzrostu obciążenia pracą służb FIS w zakresie komunikacji radiowej gdyż za wyjątkiem lotniska EPZG oraz EPSY będą to godziny późno-wieczorne lub nocne. Dodatkowo należy zauważyć, że już w chwili obecnej piloci latający w pobliżu lotnisk kontrolowanych i chcący wlecieć w przestrzeń kontrolowaną  w praktyce wszyscy zgłaszają się do właściwych organów FIS celem skoordynowania wlotu lub otrzymania informacji o aktywności przestrzeni kontrolowanej.

Przed wlotem w strefę obowiązkowej łączności radiowej (RMZ) piloci są zobowiązani do dokonania na stosownym kanale łączności zgłoszenia początkowego ze wskazaniem wywoływanej stacji, znaku wywoławczego, typu statku powietrznego, pozycji, poziomu, celów lotu oraz innych informacji na żądanie organu FIS.

Przez określenie "pozycja" należy uważać informację zawierającą rejon geograficzny, np. obiekt liniowy, obiekt punktowy lub miejscowość, w pobliżu której znajduje się wywołujący statek powietrzny.

Statki powietrzne wykonujące lot w strefie obowiązkowej łączności radiowej utrzymują ciągły nasłuch łączności fonicznej powietrze ziemia oraz w razie konieczności nawiązują dwukierunkową łączność na odpowiednim kanale łączności.

Loty statków powietrznych nie posiadających na wyposażeniu działających urządzeń radiowych są możliwe po telefonicznym zgłoszeniu lotów do odpowiedniego organu FIS przed planowanym lotem w strefie RMZ poprzez podanie:

 • typu statku powietrznego;
 • planowanej trasy w RMZ (kierunek lotu) lub rejon geograficzny, np. obiekt liniowy, obiekt punktowy lub miejscowość, w pobliżu
 • której będzie wykonywany lot;
 • planowanej wysokości lotu;
 • planowanego czasu wykonania przelotu przez RMZ lub czasu lotów w określonym rejonie;
 • dodatkowych informacji na żądanie organu FIS, np. numer tel. do operatora RPA.

Uwaga:
W RMZ Warszawa loty powyżej 1000 ft AMSL mogą być wykonywane tylko pod warunkiem posiadania stałej dwukierunkowej łączności radiowej z organem FIS właściwego sektora.


UTRATA ŁĄCZNOŚCI (RCF) W STREFIE RMZ WARSZAWA

Statki powietrzne, z którymi łączność została utracona z przyczyn technicznych w trakcie lotu tranzytowego (przelotu) przez strefę RMZ, powinny kontynuować lot na wysokości nie większej niż 1000 ft AMSL z wykorzystaniem niżej wymienionych punktów nawigacyjnych jako punktów tranzytowych:


W przypadku RCF w trakcie przelotu przez RMZ Warszawa wlot do CTR WARSZAWA/Okęcie i/lub ATZ WARSZAWA/Babice jest zabroniony.

Utrata łączności (RCF) w czasie dolotu do EPWA po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia na wlot do CTR EPWA.

Statki powietrzne wykonujące loty VFR, z którymi łączność została utracona z przyczyn technicznych, powinny kontynuować lot na wysokości nie większej niż 1000 ft AMSL. Następnie nad punktem ECHO (52°10'54,00"N 20°59'10,00"E) lub WHISKEY (52°09'24,97"N 020°56'59,02"E) należy rozpocząć procedurę wyznaczoną w przypadku utraty łączności opisaną w AD 2 EPWA punkt 2.22.


Sytuacja dotychczasowa:

Do chwili obecnej na lotniskach kontrolowanych: EPBY, EPLB, EPLL, EPRZ, EPSC, EPSY, EPZG służba kontroli lotniska nie jest zapewniana przez H24. Zgodnie z przepisami poza godzinami zapewniania służb ATC przestrzeń kontrolowana (CTR/TMA) wyznaczona dla tych lotnisk przyjmuje klasę przestrzeni odpowiednio do przestrzeni ją otaczającej.

Do FL 095 przyjmuje klasę G co oznacza, że w tej przestrzeni mogą być - w ciągu dnia - wykonywane loty VFR bez FPL i utrzymywania łączności radiowej z FIS. W przypadku potrzeby wydłużenia czasu pracy organu TWR z powodu opóźnionych przylotów/odlotów nie ma możliwości poinformowania wszystkich użytkowników wykonujących loty VFR . Dlatego w chwili obecnej NOTAM-y wydłużające czas zapewniania ATC wydawane są tylko w godzinach nocnych.

W celu podniesienia bezpieczeństwa wszystkich użytkowników przestrzeni i umożliwienia przedłużenia czasu zapewniania ATC zasadnym rozwiązaniem jest wprowadzenie stref obowiązkowej łączności radiowej (RMZ) wokół tych lotnisk (poza czasem pracy organów TWR).

Zgodnie z przepisami ruchu lotniczego  strefa obowiązkowej łączności radiowej (RMZ) oznacza przestrzeń powietrzną o określonych wymiarach, w której obowiązkowe jest posiadanie na wyposażeniu działających urządzeń radiowych.


Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus