Przejdź do treści
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej otrzymała certyfikat ISO 14001:2004

W czerwcu 2008 r. w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej odbył się audyt certyfikujący, przeprowadzony przez międzynarodową instytucję certyfikującą Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA).

Audyt potwierdził, że System Zarządzania Środowiskowego PAŻP jest zgodny z normą ISO 14001:2004, co znalazło swoje odzwierciedlenie w Certyfikacie Zatwierdzenia Systemu Zarządzania Środowiskowego obejmującym „Zarządzanie Ruchem Lotniczym (ATS, ASM, ATFM), zapewnienie służb CNS (Łączności, Nawigacji i Dozorowania) w zakresie badań i rozwoju, wdrożenia, utrzymania i obsługi infrastruktury, wyjaśniania incydentów ATM, lotów kontrolno-pomiarowych, obsługi technicznej samolotów L410 oraz szkolenia personelu ATM i CNS
FacebookTwitterWykop

Nasze strony