Podsumowanie warsztatów "System Zgłaszania Zdarzeń Lotniczych" 2020

Warsztaty "System Zgłaszania Zdarzeń Lotniczych" (fot. ULC)

6 lutego br. w siedzibie Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa odbyły się warsztaty, których głównym tematem był system zgłaszania zdarzeń lotniczych. Pierwszym punktem tego wydarzenia było podpisanie porozumienia dotyczącego przystąpienia do Forum Wymiany Danych SMS, pomiędzy podmiotami lotniczymi pod egidą Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Główną ideą Porozumienia jest wymiana istotnych informacji dotyczących badania zdarzeń lotniczych, zidentyfikowanych zagrożeń i działań następczych, w celu przeprowadzenia pełnych badań zdarzeń lotniczych, które wymagają wymiany informacji pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami biorącymi udział w zdarzeniu.

Podczas warsztatów prelegenci przedstawiali prezentacje poświęcone m.in. aspektom prawnym zgłaszania zdarzeń lotniczych, działaniu Centralnej Bazy Zgłoszeń, zasadom Kultury Sprawiedliwego Traktowania Just Culture, a także najczęściej występującym błędom i innym problemom systemu. Zagadnienia te mają istotny wpływ na poziom bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym.

Uczestników oraz tych wszystkich, którzy w warsztatach nie mogli uczestniczyć ULC zaprasza do zapoznania się z prezentacjami omawianymi podczas warsztatów. Wszystkie prezentacje z tego dnia są do pobrania poniżej:

•  Błędy i nieprawidłowości w wypełnianiu CBZ – Krzysztof Wilk

•  Just Culture – przepisy oraz praktyka – Piotr Michalak

•  Praktyczne wykorzystanie CBZ – Konrad Kołodziej

•  Przepisy normujące raportowanie II – Piotr Kaczmarczyk

•  Przepisy normujące raportowanie II – Piotr Kaczmarczyk

•  Uzyskiwanie informacji istotnych dla bezpieczeństwa – Piotr Kaczmarczyk

•  Porozumienie Forum SMS

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus