Przejdź do treści
Warsztaty SMS na terenie Politechniki Rzeszowskiej (fot. ULC)
Źródło artykułu

Podsumowanie Warsztatów SMS – prezentacje

W dniach 2-3 lutego 2023 r. na terenie Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza odbyły się Warsztaty SMS (Safety Management System) zorganizowane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego we współpracy z Ośrodkiem Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej (OKL PRz).

Warsztaty SMS były skierowane do środowiska lotniczego, a w szczególności personelu odpowiedzialnego, ekspertów i praktyków zajmujących się na co dzień zarządzaniem bezpieczeństwem, zarówno w dużych, jak i małych organizacjach lotniczych.

Warsztaty SMS zostały zaplanowane jako odpowiedź na oczekiwania środowiska lotniczego, zwłaszcza tych organizacji, które dopiero co wdrożyły, są w trakcie lub planują wdrożenie Systemu Zarzadzania Bezpieczeństwem w swoich organizacjach.

Głównym celem było przypomnienie przepisów krajowych i europejskich stanowiących fundament zarządzania bezpieczeństwem oraz praktyczne ich stosowanie – planowanie i wdrożenie poszczególnych elementów (czterech filarów) systemu zarządzania bezpieczeństwem w organizacji lotniczej.

Wśród prelegentów znaleźli się pracownicy ULC, przedstawiciele OKL Politechniki Rzeszowskiej, w tym studenci z koła naukowego ATPL oraz praktycy reprezentujący organizacje lotnicze.

Piotr Samson Prezes ULC oraz prof. dr. hab. inż. Piotr Koszelnik Rektor Politechniki Rzeszowskiej podpisali porozumienie o współpracy między Urzędem i Uczelnią, którego celem jest szeroko rozumiane podejmowanie wspólnych działań i tworzenie nowych rozwiązań na rzecz bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym. OKL PRz dołączył do grona sygnatariuszy Forum Wymiany Danych SMS, w ramach którego organizacje wymieniają informacje dotyczące zdarzeń lotniczych i zidentyfikowanych zagrożeń w celu przeprowadzenia pełnego badania zdarzenia lotniczego.

W warsztatach SMS w formie stacjonarnej uczestniczyło ok. 200 osób natomiast ok. 300 osób śledziło spotkanie za pomocą transmisji on-line. Jest to rekordowa frekwencja organizowanych dotychczas przez Urząd spotkań tego typu.

Uczestnicy mieli też okazję udać się z wizytą do Heli-One (Poland) Sp. z o.o., podczas której zwiedzali bazę obsługową organizacji i przyglądali się poszczególnym etapom obsługi technicznej śmigłowców.

Za zgodą prelegentów na stronie ULC zostały udostępnione wszystkie prezentacje przedstawiane podczas warsztatów. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałami.

•  Prezentacje z Warsztatów SMS

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony