Podsumowanie warsztatów dotyczących organizacji pokazów lotniczych w sezonie 2021

Warsztaty dla organizatorów pokazów lotniczych (fot. ULC)

W dniu 22 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego odbyły się wiosenne, otwarte warsztaty poświęcone organizacji pokazów lotniczych w nadchodzącym sezonie.

Warsztaty zostały przeprowadzone w formie online, a udział w nich wzięli organizatorzy pokazów, ich przedstawiciele, osoby funkcyjne oraz piloci.

W trakcie warsztatów, uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami z organizacji i prowadzenia pokazów lotniczych, w tym tych związanych z nową sytuacją, którą jest organizacja pokazów lotniczych w czasie restrykcji spowodowanych pandemią COVID-19.

Urząd Lotnictwa Cywilnego przekazuje prezentacje przedstawiane podczas warsztatów:

1. Składanie wniosków

2. ERP - Plan reagowania awaryjnego obejmujący operacje lotnicze zawarte w programie pokazu lotniczego

3. Analiza bezpieczeństwa i wsparcie przy przygotowaniu pokazów lotniczych

4. Projektowanie przestrzeni powietrznej do pokazu lotniczego

5. Logistyczne aspekty pokazów w czasie pandemii, Antidotum Airshow

6. Odpowiedzialność cywilna, karna i administracyjna związana z organizacją pokazów lotniczych w czasach pandemii

7. Rola kierownika lotów w pokazach lotniczych

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus