Przejdź do treści
ATZ EPSY - zobrazowanie przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska EPSY (fot. PAŻP)

Podniesienie górnej granicy ATZ EPSY z 3500ft AMSL do 5500ft AMSL

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała o podniesieniu górnej granicy strefy ruchu lotniskowego (ATZ) ATZ lotniska Olsztyn-Szymany (EPSY) z 3500ft AMSL do 5500ft AMSL, która wejdzie w życie 20 kwietnia br.

Zakres zmiany obejmuje podniesienie górnej granicy ATZ EPSY z 3500ft (stóp) AMSL do 5500ft (stóp) AMSL bez zmiany granic poziomych strefy (pozostają one tożsame z granicami strefy kontrolowanej lotniska – CTR EPSY).

Zmiana inicjowana jest na wniosek Zarządzającego Portem Lotniczym Olsztyn-Mazury, który jednocześnie zapewnia w przestrzeni ATZ EPSY certyfikowaną lotniskową służbę informacji powietrznej (AFIS) poza czasem aktywności CTR EPSY.

Granice pionowe i poziome przestrzeni CTR EPSY pozostają bez zmian, nie zmienią się również zasady aktywacji CTR.

Zgodnie z informacją przekazaną PAŻP przez Zarządzającego Portem Lotniczym Olsztyn-Mazury istnieje porozumienie pomiędzy Zarządzającym a stroną wojskową, zgodnie z którym aktywacja TSA02B poniżej FL95 w czasie aktywności ATZ EPSY musi być poprzedzona koordynacją ze służbą AFIS EPSY, co eliminuje problem potencjalnej kolizyjności obu stref.

ATZ EPSY - zobrazowanie przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska EPSY (fot. PAŻP)

Zobrazowanie przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska EPSY (fot. PAŻP)


Przypis Redakcji:
Konsultacje społeczne projektu podniesienia górnej granicy ATZ EPSY z 3500ft AMSL do 5500ft AMSL zostały przeprowadzone na portalu dlapilota.pl w dniach 23.11-05.12.22 (LINK).

FacebookTwitterWykop

Nasze strony