Przejdź do treści
Konsultacje projektu podniesienia górnej granicy ATZ EPSY z 3500ft AMSL do 5500ft AMSL

Konsultacje społeczne projektu podniesienia górnej granicy ATZ EPSY z 3500ft AMSL do 5500ft AMSL

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej rozpoczęła konsultacje społeczne projektu podniesienia górnej granicy ATZ EPSY z 3500ft AMSL do 5500ft AMSL.


Konsultacje zakończone


Cel zmiany

W rezultacie zmiany całość procedur IAP oraz missed approach zostanie objęta przestrzenią odpowiedzialności służby AFIS. Obecnie punkty IAF ustanowione są na wys. 4000ft AMSL, na tej wysokości kończy się również wznoszenie w procedurze misssed approach. Dzięki podniesieniu górnej granicy ATZ EPSY do 5500ft AMSL nie będzie wymagana ciągła koordynacja pomiędzy FIS Olsztyn a AFIS EPSY wobec statków powietrznych wykonujących te procedury. Doprowadzi to do redukcji obciążenia pracą informatorów FIS i AFIS, szczególnie w okresie intensywnego ruchu szkolnego w rejonie lotniska EPSY.

Zakres i uzasadnienie

Zakres zmiany obejmuje podniesienie górnej granicy ATZ EPSY z 3500ft AMSL do 5500ft AMSL bez zmiany granic poziomych strefy (pozostają one tożsame z granicami CTR EPSY). Zmiana inicjowana jest na wniosek Zarządzającego Portem Lotniczym Olsztyn-Mazury, który jednocześnie zapewnia w przestrzeni ATZ EPSY certyfikowaną lotniskową służbę informacji powietrznej (AFIS) poza czasem aktywności CTR EPSY. Granice pionowe i poziome przestrzeni CTR EPSY pozostają bez zmian, nie zmienią się również zasady aktywacji CTR.

Konsultacje projektu podniesienia górnej granicy ATZ EPSY z 3500ft AMSL do 5500ft AMSL

Zobrazowanie przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska EPSY


Termin zakończenia konsultacji to 5 grudnia 2022 r.


Głos w konsultacjach społecznych można oddać za pomocą formularza na portalu dlapilota.pl poniżej. Państwa głos zostanie bezpośrednio przekazany do PAŻP.

Sorry… This form is closed to new submissions.
FacebookTwitterWykop

Nasze strony