PLL: Roboty budowlane zakończone

Lublin Airport

Wszystkie prace związane z budową lotniska zostały zakończone. Obecnie trwają procedury odbiorcze, przewidziane prawem budowlanym.

Na przylegającym terenie, na podstawie umowy z WSK PZL-Świdnik, powstaje droga kołowania, która połączy z płytą postoju samolotów portu lotniczego płytę przed hangarem na terenie PZL-Świdnik. Droga ta będzie miało ok 160 m długości.

Źródło: Port Lotniczy Lublin
comments powered by Disqus