Przejdź do treści
TMZ Warszawa (fot. PAŻP)
Źródło artykułu

Pilocie, w FIR EPWW już działa pierwsza TMZ (Transponder Mandatory Zone)

18 kwietnia 2024 r., Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wprowadziła w FIR EPWW pierwszą TMZ, czyli strefę obowiązkowego posiadania włączonego transpondera pracującego w modach A i C. Zmiany dotyczą rejonu Warszawy i były uzgadniane ze środowiskiem lotniczym w ramach konsultacji społecznych prowadzonych w listopadzie 2019 r. oraz lipcu 2023 r.

Celem zmiany jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa lotów wykonywanych w rejonie lotnisk w Warszawie (EPWA), Warszawie-Babicach (EPBC) oraz Modlinie (EPMO) poprzez doprowadzenie do sytuacji, w której wszystkie statki powietrzne wykonujące loty w tym rejonie będą mogły być zobrazowane na wskaźniku radarowym służb ATS wykorzystujących radar wtórny wraz z identyfikacją lotu. 

Ustanowienie strefy TMZ ma pozytywnie wpłynąć na świadomość sytuacyjną informatorów FIS, którzy będą mieli możliwość przekazania załogom precyzyjnej informacji o innym ruchu lotniczym. Oprócz tego, zmiana jest szczególnie istotna dla monitorowania ewentualnych przypadków naruszeń przestrzeni kontrolowanej TMA Warszawa, CTR EPWA, CTR EPMO w rejonach, gdzie statki powietrzne dolatujące do lotnisk kontrolowanych w Modlinie i Warszawie znajdują się w pośredniej i końcowej fazie podejścia, blisko granicy z przestrzenią niekontrolowaną.

Opis i granice poziome TMZ Warszawa

Opis oraz granice poziome i pionowe TMZ WARSZAWA (EPWA/EPMO)

TMZ Strefa obowiązkowego używania transpondera w zakresie wysokości 700 – 2000 ft AMSL nie dotyczy:

  • szybowców
  • motolotni
  • motoparalotni
  • paralotni z napędem
  • samolotów zabytkowych, na których instalacja transpondera może być nie możliwa ze względów technicznych
  • bezzałogowych statków powietrznych
  • lotów wykonywanych po koordynacji telefonicznej/radiowej z odpowiednim terytorialnie organem FIS lub w drodze bezpośredniego porozumienia (LoA) pomiędzy PAŻP a organizatorem lotów.

Wprowadzenie strefy TMZ wraz z mitygacjami określonymi powyżej ma przyczynić się do znacznego wzrostu poziomu bezpieczeństwa wykonywania lotów w rejonie Warszawy.


Czytaj również:

Podsumowanie konsultacji projektu wprowadzenia strefy TMZ (Transponder Mandatory Zone) oraz rejonu obowiązkowego składania planu lotu (FPL) w granicach poziomych tożsamych z RMZ Warszawa

Konsultacje społeczne: TMZ oraz obowiązkowy FPL w granicach RMZ Warszawa

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony