Przejdź do treści
Podpisano list intencyjny dot. utworzenia Centrum edukacyjno-badawczego i szkolenia służb ratowniczych w Małopolsce (fot. Muzeum Lotnictwa Polskiego)
Źródło artykułu

Pierwszy krok do wykonania remontu pasa startowego lotniska Kraków-Czyżyny zrobiony

W dniu 25 stycznia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego wraz z 9 innymi przedstawicielami środowiska naukowego oraz służb państwowych dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego Tomasz Kosecki podpisał list intencyjny dotyczący działań zmierzających do utworzenia „Centrum edukacyjno-badawczego i szkolenia służb ratowniczych w Małopolsce”.

Koncepcja utworzenia centrum edukacyjno-badawczego przewiduje wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich, niezbędnych dla utrzymania wartości użytkowej i historycznej pasa startowego oraz – w ograniczonym przepisami zakresie – jego funkcji lotniczych (utrzymanie lądowiska na potrzeby organizacji imprez o charakterze lotniczym oraz epizodycznych startów i lądowań statków powietrznych).

Pozwoliłoby to zachować w należytym stanie lotnicze i historyczne dziedzictwo związane z terenem dawnego lotniska, a jednocześnie otworzyłoby przed tą zabytkową przestrzenią nowe możliwości – mówił prof. Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej.

Właściwie odrestaurowana przestrzeń dawnego pasa byłaby otwarciem na nowe funkcje – mogłaby służyć rozwojowi badań naukowych, edukacji, podnoszeniu kwalifikacji kadr naukowo-badawczych i służb ratowniczych, czuwających nad bezpieczeństwem regionu. Usytuowaniu centrum w Czyżynach sprzyja dogodna lokalizacja dawnego pasa startowego w bezpośredniej bliskości instytucji zaangażowanych w partnerstwo.

Tym samym zrobiliśmy pierwszy krok do stworzenia lokalnej jednostki łączącej działalność edukacyjną i kulturalną z działalnością szkoleniową oraz badawczą, związaną z transportem, ratownictwem i bezpieczeństwem ruchu drogowego – Tomasz Kosecki, dyrektor MLP. – To projekt stworzony dla Was, dla wszystkich mieszkańców – powstanie przestrzeń otwarta, dobrze zagospodarowana, pełniąca ważną funkcję na mapie Krakowa i Małopolski.

List intencyjny, oprócz Dyrektora Muzeum, podpisali: Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, st. bryg. mgr inż. Paweł Knapik – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, nadinsp. Michał Ledzion – Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, prof. Andrzej Szarata – rektor Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, st. bryg. mgr inż. Piotr Garncarczyk – p.o. Komendanta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Andrzej Pasek – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW, dr hab. Dariusz Zuba prof. IES – Dyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych, Adam Reza – Przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Biegłych Sądowych Do Spraw Wypadków Drogowych, Piotr Szymański – Dyrektor Małopolskiego Centrum Nauki COGITEON.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony