PAŻP uruchomiła operacyjnie pierwszy w Europie system do koordynacji lotów dronów!

PansaUTM logo

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jako pierwsza w Europie wdrożyła system do koordynacji lotów dronów m.in. w okolicy lotnisk. System PansaUTM znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa zarówno wokół polskich lotnisk, jak i w całej polskiej przestrzeni powietrznej. To ogromny krok w integracji lotnictwa załogowego i bezzałogowego.

W poniedziałek 2 marca Polska Agencja Żeglugi Powietrznej uruchomiła pierwszy w Europie operacyjny system do koordynacji lotów dronów, z którego korzystają m. in. kontrolerzy ruchu lotniczego. System PansaUTM pomyślnie przeszedł proces akredytacyjny prowadzony przez PAŻP oraz nadzorowany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego i został uruchomiony w strefach kontrolowanych lotnisk w Poznaniu, Bydgoszczy oraz w Modlinie. Do końca marca planowane jest dołączenie następnych lokalizacji (kolejne wieże kontroli lotnisk oraz sektory FIS), a zakończenie całego procesu implementacji planowane jest w drugim kwartale 2020 roku.

- Rosnąca liczba operacji wykonywanych przez bezzałogowe statki powietrzne sprawia, że drony muszą być traktowane jako równoprawny użytkownik przestrzeni powietrznej. W Polsce, jako pierwsi w Europie, uruchamiamy operacyjnie system umożliwiający bezpieczną integrację lotnictwa bezzałogowego z załogowym. To ogromny sukces, z którego wszyscy możemy być dumni
– powiedział minister Marcin Horała, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP.

- Podczas zeszłorocznego światowego kongresu branży lotniczej World ATM Congress w Madrycie, prezentowaliśmy innowacyjną w skali świata koncepcję PansaUTM. W tym roku na World ATM Congress, będziemy prezentować rozwiązanie, które działa już operacyjnie. To ogromny sukces PAŻP i Polski, który potwierdza realizację przez nasz kraj założeń koncepcji U-Space – mówił Janusz Janiszewski, prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

System PansaUTM pozwala m.in. na szybką, cyfrową, niewerbalną komunikację pomiędzy kontrolerami ruchu lotniczego a operatorami dronów. Dzięki PansaUTM operatorzy dronów mogą szybko sprawdzić możliwości lotu w danym obszarze, złożyć cyfrowo plan lotu oraz uzyskać zgodę na lot w sytuacji, gdy nie zagraża on bezpieczeństwu samolotów. Dla kontrolerów ruchu lotniczego PansaUTM to informacja o planowanych w okolicy lotnisk przelotach bezzałogowych statków powietrznych i możliwość wydawania zgód na lot, podobnie jak ma to miejsce w lotnictwie załogowym. A wszystko to w sposób dynamiczny i elektroniczny.

- Uruchomienie PansaUTM to ważny krok w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa zaawansowanych operacji dronowych i filar dla rozwoju rynku zastosowań dronów, co jest przedmiotem programu Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju Żwirko i Wigura – powiedziała Małgorzata Darowska, Pełnomocnik Ministra Infrastruktury ds. Bezzałogowych Statków Powietrznych.

- Zasięg działania PansaUTM w zakresie funkcji wsparcia operatorów BSP w przygotowaniu się do lotu obejmuje całą Polskę. Z kolei moduły systemu obsługujące funkcje wydawania przez Agencję cyfrowych warunków oraz zgód na loty wdrażane są stopniowo wokół lotnisk komunikacyjnych – powiedział Filip Sosin, Kierownik Programu U-Space.

PansaUTM to koncepcja cyfrowej koordynacji lotów bezzałogowych statków powietrznych i zarządzania wnioskami oraz zgodami na loty w polskiej przestrzeni powietrznej, na którą składają się autorskie rozwiązania operacyjne PAŻP oraz część systemowa dostarczana przez partnera technologicznego HAWK-E, zintegrowana z najbardziej popularną wśród operatorów dronów w Polsce aplikacją Droneradar.


Dlaczego piszemy o tym na portalu lotnictwa ogólnego?

W 2015 uruchomiliśmy aplikację DronRadar do budowania świadomości wśród nowych użytkowników przestrzeni powietrznej. Aplikacja za pomocą trzech światełek informuje o możliwości wykonania lotu w danym miejscu i czasie. Przez ten czas aplikację pobrało ponad 140 000 użytkowników.

Bierzemy redakcyjnie aktywny udział przy opracowywaniu wspólnych europejskich przepisów lotniczych. Pomysłów jest wiele, ale przyświeca nam jeden nadrzędny cel, którym jest ochrona interesów General Aviation. Są obszary, w których GA może zyskać dzięki dronom, np. upowszechnienie tanich i niewielkich transponderów lotniczych. Są niestety też pomysły, aby poprzez wydzielenie przestrzeni dla dronów, tzw. U-space uszczuplić klasę G.

Hołdujemy zasadzie, że wprowadzenie masowych lotów dronów również tych automatycznych i autonomicznych, powinno wiązać się z ich integracją, a nie poprzez ordynarne wydzielenie dla nich przestrzeni. PansaUTM, którego jesteśmy współautorami autorami, ma za zadanie wspomóc planowanie lotów, dać mechanizmy wspólnego informowania się o lotach (załogowych i bezzałogowych), podnieść jakość publikacji aeronautycznych i zminimalizować liczbę NOTAMów. O tym wszystkim napiszemy niebawem w dłuższym artykule.

*PansaUTM to koncepcja cyfrowej koordynacji lotów bezzałogowych statków powietrznych i zarządzania wnioskami oraz zgodami na loty w polskiej przestrzeni powietrznej na którą składają się autorskie rozwiązania operacyjne PAŻP oraz część systemowa dostarczana przez partnera technologicznego HAWK-E, zintegrowana z najbardziej popularną wśród operatorów dronów w Polsce aplikacją Droneradar.


Uzyskiwanie zgody na lot w CTR Bydgoszcz, CTR Poznań, CTR Modlin:

1. Stwórz swój profil w module dFPL (drone flight Plan) systemu PansaUTM na utm.pansa.pl . Pamiętaj o uzupełnieniu profilu o numer telefonu aktywnego podczas wykonywania lotów, dane wszystkich posiadanych BSP oraz uprawnień* .
2. Zaplanuj misję i wyślij plan lotu do akceptacji PAŻP**.
3. Po akceptacji misji otrzymasz określone przez PAŻP warunki dla Twojego lotu, swój unikalny identyfikator oraz elektroniczną odpowiedź w systemie na złożony plan.
4. Przed lotem, wybierz swoją zaakceptowaną uprzednio w systemie PansaUTM misję w aplikacji DroneRadar i zrób CHECK-IN.
5. Obserwuj aplikację DroneRadar i oczekuj informacji zwrotnej od kontrolera TWR zezwalającej na rozpoczęcie lotu zgodnie z parametrami misji.
6. PAMIĘTAJ – Kontroler TWR może nie wydać zgody na Twój lot, zmienić jego parametry przed wydaniem zgody lub nakazać jego natychmiastowego zakończenia – OBSERWUJ I POTWIEDZAJ wysłane przez TWR komunikaty za pomocą aplikacji DroneRadar oraz bezwzględnie STOSUJ się do poleceń Kontrolera TWR przesyłanych poprzez aplikację
7. W przypadku odrzucenia prośby o lot, spróbuj ponownie wykonać „CHECK-IN” za jakiś czas (np. 10 minut)
8. Pilnuj zgłoszonego lub zmodyfikowanego przez Kontrolera TWR czasu lotu. Zakończ lot w zadeklarowanym czasie.
9. Po zakończeniu lotu, koniecznie zakończ „CHECK-IN” w aplikacji DroneRadar i upewnij się, że ikonka drona zniknęła z aplikacji.
10. Kontroler zawsze może zadzwonić w celu wyjaśnienia szczegółów lotu, pamiętaj aby Twój telefon był zawsze włączony i naładowany
11. PAMIĘTAJ – wciąż pozostajesz odpowiedzialny za wykonanie lotu oraz unikanie kolizji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

*Jeśli uzupełniasz swój profil o zdjęcia swojego drona lub skan świadectwa kwalifikacji i korzystasz z funkcji „WERYFIKUJ W CAA” to podlega to testowej weryfikacji informacji na potrzeby Twojego profilu w PansaUTM. Dokonanie powyższych czynności i uzyskanie weryfikacji zwrotnej nie jest tożsame z procesem rejestracji operatorów dronów planowanym do wprowadzenia w lipcu 2020 r.
** składając misję pamiętaj aby zaznaczyć poprawny cel lotów oraz wybrać BSP którym będą wykonywane loty.


System działa operacyjnie i informacje, które wysyłasz są wyświetlane na wskaźnikach kontrolerów ruchu lotniczego. Korzystaj z systemu zgodnie z przeznaczeniem i stosuj się do przepisów i zasad wykonywania lotów.

Przed wykorzystaniem systemu PansaUTM zapoznaj się z podręcznikami użytkownika.

Podręcznik użytkownika aplikacji dFPL

Podręcznik użytkownika dPilot (aplikacja mobilna)


POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Najważniejszym zadaniem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej jest zapewnienie bezpieczeństwa i płynności stale rosnącego ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej.

PAŻP jest jedyną instytucją w Polsce, która szkoli i zatrudnia cywilnych kontrolerów ruchu lotniczego. W chwili obecnej Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zatrudnia ponad 570 kontrolerów ruchu lotniczego.

Polscy kontrolerzy ruchu lotniczego należą do czołówki służb ruchu lotniczego w Europie. Stoją na straży bezpieczeństwa operacji lotniczych 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Odpowiadają za życie i zdrowie blisko pół miliona pasażerów na pokładach blisko 3000 samolotów, które każdego dnia korzystają z polskiej przestrzeni powietrznej. Rocznie obsługują blisko 800 000 komercyjnych operacji lotniczych.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zapewnia również służbę informacji powietrznej (FIS) dla lotnictwa ogólnego (general aviation). Informatorzy FIS dbają o bezpieczeństwo pilotów i załóg ponad 200 000 mniejszych samolotów i innych statków powietrznych znajdujących się w przestrzeni niekontrolowanej  czyli do wysokości 3000 metrów. 

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus