PAŻP o dronach i CPK podczas XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach

PAŻP o dronach i CPK podczas XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (fot. PAŻP)

Za nami pierwszy dzień jedenastej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego (European Economic Congress – EEC), odbywającego się w dniach 13–15 maja w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. EEC jest największą imprezą gospodarczą w Europie Centralnej. Szeroki i różnorodny zakres poruszanych podczas niej zagadnień obejmuje kilkanaście głównych obszarów, co przekłada się na ponad sto debat, sesji, spotkań i innych wydarzeń. Wśród nich znajdują się dyskusje na temat rozwijającego się sektora lotniczego i transportowego, w tym rynku bezzałogowych statków powietrznych i Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Pierwszego dnia EEC przedstawiciele Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej uczestniczyli w panelach i debatach, podczas których poruszono kwestie znaczące dla rozwoju lotnictwa załogowego i bezzałogowego w Polsce.

13 maja 2019 roku w godzinach 14:45 – 16:30 odbył się panel pt. „Centralny Port Komunikacyjny. Stan przygotowań i oczekiwania”, w którym wzięli udział: p.o. prezesa PAŻP Janusz Janiszewski, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP, sekretarz stanu Mikołaj Wild, prezes PPL Mariusz Szpikowski, prezes PLL LOT Rafał Milczarski, prezes British Aviation Group Mike Foster i prezes Polskiego Holdingu Hotelowego Gheorghe Marian Cristescu.

Zaproszeni goście omawiali aktualny etap przygotowań do budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, rozmiar tej inwestycji i potencjalne korzyści, jakie może ona przynieść gospodarce. Mówiono również o tym, jakie zmiany w zarządzaniu ruchem lotniczym i kształcie przestrzeni powietrznej pociągnie za sobą budowa CPK.

"Jesteśmy szóstą przestrzenią powietrzną w Europie, z 10-procentowym wzrostem ruchu lotniczego co roku, więc przygotowania do budowy CPK musimy rozpocząć już dziś", powiedział p.o. prezesa PAŻP podczas panelu „Centralny Port Komunikacyjny. Stan przygotowań i oczekiwania” na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

"Dla PAŻP CPK to trzy podstawowe aspekty: zmiana filozofii zarządzania ruchem lotniczym, zmiana infrastruktury nawigacyjnej i struktury przestrzeni powietrznej oraz wyszkolenie nowych kontrolerów ruchu lotniczego" mówił prezes PAŻP wyliczając główne filary prac, jakie stają przed Agencją i dodając zarazem, że latem 2019 będzie 3300 operacji płatnych każdej doby w polskiej przestrzeni powietrznej, a w momencie uruchomienia CPK liczba ta prawdopodobnie dwukrotnie wzrośnie. W związku z tym Agencja już dziś przygotowuje rozwiązania związane z organizacją przestrzeni powietrznej, bo "CPK oznacza przeprojektowanie dolnej przestrzeni powietrznej – od 11 km w dół".

Prezes PAŻP wskazał także na rozwój technologiczny, jaki pociągnie za sobą projekt CPK:
"Rewolucja technologiczna dokonuje się już dziś. Wchodzimy w systemy zdalnych wież, gdzie kontrolerzy ruchu lotniczego pracują w salach operacyjnych oddalonych o kilkaset km od posadowienia lotniska. CPK będzie cyfrowym lotniskiem – połączeniem smart towers z klasycznymi rozwiązaniami. (...) CPK to także umiejętne połączenie systemów zarządzania ruchem lotniczym z BSP, które stają się naszą codziennością. Myślę, że CPK będzie wykorzystywał takie rozwiązania, jak autonomiczne pojazdy dla pasażerów", i dodał:

"Chcemy, by nasza przestrzeń powietrzna była najnowocześniejszą przestrzenią w Europie, zarządzaną z wykorzystaniem najnowszych technologii, digitalizacji i wirtualizacji służb lotniczych, centrów wirtualnych i centrum zarządzania danymi – big data center".

Zapytany o ryzyka Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej wskazał na "konieczność połączenia potrzeb wszystkich interesariuszy: tradycyjnych linii lotniczych, przewoźników low-costowych, lotnictwa General Aviation i potrzeb militarnych Polski. To też ograniczenia prawne, które nie pozwalają na swobodne inwestowanie w spółki technologiczne".

Podkreślił zarazem, dzięki CPK i inwestycjom "mamy szansę stać się jednym z głównych motorów napędowych wzrostu europejskiego transportu lotniczego.".

Także dziś w Katowicach miał miejsce panel pt. „Drony – obiecująca branża”, poświęcony rozwojowi technologii BSP, udziałowi dronów w różnych dziedzinach gospodarki oraz bieżącym i wymaganym regulacjom prawnym. W dyskusji udział wzięli specjaliści i działacze związani z rozwojem lotnictwa bezzałogowego w Polsce, w tym kierownik działu zarządzania operacjami bezzałogowych statków powietrznych Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Maciej Włodarczyk, pełnomocnik ministra infrastruktury ds. bezzałogowych statków powietrznych i programu CEDD Małgorzata Darowska, prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson i przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierz Karolczak.

Przedstawiciel PAŻP Maciej Włodarczyk mówił o bieżącej sytuacji na polskim niebie i o tym, ile przedsiębiorstw rozpoczęło swoje misje według zasad wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS). Przybliżył także proces udzielania zgód koniecznych do prowadzenia tego typu działalności. Ekspert PAŻP opowiedział również o pracach nad wdrożeniem koncepcji zarządzania ruchem bezzałogowych statków powietrznych PansaUTM i znaczeniu tego systemu dla rozwoju rynku dronów w Polsce.

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus