PAŻP dostosowuje polską przestrzeń powietrzną do potrzeb użytkowników

Wizualizacja CTR EPRZ po wprowadzeniu zmian obowiązujących od 23.05.2019 (fot. PAŻP)

W trosce o bezpieczeństwo ruchu lotniczego i wygodę korzystania z polskiej przestrzeni powietrznej Polska Agencja Żeglugi Powietrznej cały czas dostosowuje kształt naszego nieba do bieżących potrzeb użytkowników. Wprowadzane zmiany są grupowane, a następnie publikowane zgodnie z datami cyklu AIRAC – procesu aktualizacji danych lotniczych.

Najnowsze aktualizacje zostaną przedstawione w zbiorze informacji lotniczych AIP Polska i wejdą w życie 23 maja 2019 roku. Dotyczą one między innymi reorganizacji struktur przestrzeni powietrznej w południowo-wschodniej Polsce, co w znaczący sposób uprości prowadzenie operacji lotniczych. Zmiany będą miały wpływ na operacje wykonywane według przepisów lotu z widocznością VFR oraz obejmą m.in. klasyfikację przestrzeni powietrznej i modyfikacje przestrzeni cywilnych i wojskowych.

Zmiana klasyfikacji przestrzeni powietrznej – z klasy C na klasę D – przeprowadzona będzie w CTR (strefa kontrolowana lotniska) i TMA (rejon kontrolowany lotniska) w Rzeszowie do poziomu lotu FL95. W klasie D obowiązują odmienne regulacje, o czym muszą pamiętać użytkownicy przestrzeni powietrznej.

W odróżnieniu od przestrzeni klasy C, przestrzeń klasy D zdejmuje z kontrolerów ruchu lotniczego obowiązek separowania ruchu według wskazań przyrządów IFR od ruchu VFR. Po wprowadzeniu modyfikacji kontroler służby kontroli lotniska TWR będzie zobowiązany jedynie do udzielenia załogom informacji o ruchu kolizyjnym. W związku z tymi zmianami i dużym udziałem lotnictwa szkolnego i turystycznego w rejonie Rzeszowa, dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa wprowadzony został obowiązek posiadania transpondera w CTR i TMA Rzeszowa lub uzyskania zgody organów służb kontroli ruchu lotniczego na odstępstwo.

W rejonie rzeszowskiego lotniska nastąpi także reorganizacja struktur przestrzeni powietrznej. Zmienione zostaną granice strefy czasowo rezerwowanej TRA 10, powiększy się ona także o dodatkowy segment zlokalizowany pomiędzy Mielcem a Rzeszowem – TRA 10F. Uproszczona zostanie ponadto sieć nawigacyjnych punktów VFR przeznaczonych dla lotnictwa ogólnego, co pozwoli na usprawnienie lokalnego ruchu lotniczego.

W związku z tymi modyfikacjami zmienią się procedury wykonywania lotów z widocznością VFR w tym rejonie oraz organizacja przestrzeni powietrznej przy lotnisku w Rzeszowie. Zmiany mają na celu poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu lotniczego oraz usprawnienie jego obsługi. W szczególności pozwolą na zmniejszenie zajętości częstotliwości radiowej służb kontroli lotniska w Rzeszowie, umożliwią bezpieczne szkolenie technik pilotażu, podniosą poziom bezpieczeństwa ruchu lotniczego i komfortu pracy personelu operacyjnego oraz pozwolą na optymalizację wykorzystania istniejących elastycznych struktur przestrzeni.

Zmiany dotkną także organizacji stref czasowo wydzielonych w okolicach Lublina – TSA 04 i TSA 47, w miejsce których powstanie strefa TRA 04, oraz strefy TSA 03. Modyfikacje zwiększą czytelność map lotniczych i przejrzystość przestrzeni w rejonie Lublina. Pozwolą zarazem zredukować liczbę opublikowanych struktur przestrzeni powietrznej. Co więcej, w ramach szeregu zmian między Rzeszowem a Krakowem wprowadzone zostaną trasy lotnictwa wojskowego MRT.

Elementem modyfikacji będzie także drugi etap procesu zamiany niesklasyfikowanych stref ruchu lotniskowego lotnisk wojskowych MATZ w sklasyfikowane struktury wojskowe MCTR i MTMA. Pierwszy etap został przeprowadzony w ubiegłym roku na podstawie stosownej decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z lipca 2017 roku. Co za tym idzie, w rejonie lotnisk w Pruszczu Gdańskim, Świdwinie, Mirosławcu, Cewicach, Radomiu, Dęblinie, Malborku i Mińsku Mazowieckim zapewniona będzie służba kontroli ruchu lotniczego.

W związku z tym, że ta zmiana wiąże się ze zmianą sposobu wykonywania lotów, strona wojskowa poinformowała, że dopuści możliwość składania planu lotu z powietrza, co ułatwi procedurę wykonywania lotu w danym obszarze. Po zakończeniu drugiego, ostatniego etapu procesu przekształcania MATZ w struktury MCTR i MTMA w polskiej przestrzeni powietrznej nie będzie już stref MATZ.

Wachlarz zmian jest obszerny i wprowadza wiele istotnych modyfikacji w strukturach przestrzeni powietrznej oraz wiążących się z tym procedurach wykonywania operacji lotniczych. Szczegółowy opis wszystkich aktualizacji można znaleźć w stosownej dokumentacji. Prosimy o zapoznanie się z kompletem wprowadzonych zmian i obowiązującymi procedurami zawartymi w AIP Polska.


Na zdjęciu: Wizualizacja CTR EPRZ po wprowadzeniu zmian obowiązujących od 23.05.2019 r.

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus