Przejdź do treści
Wieża kontroli lotów na Lotnisku Chopina - widok z góry z bliska (fot. PAŻP)

Oświadczenie Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego w kwestii zmiany na stanowisku prezesa PAŻP

Niniejszym publikujemy oświadczenie Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego w kwestii zmiany na stanowisku prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.


Pełna treść Oświadczenia:

Zmiana na stanowisku osoby zarządzającej Polską Agencją Żeglugi Powietrznej to niewątpliwie krok w dobrą stronę. Od kilku miesięcy alarmowaliśmy, że sytuacja w Agencji zmierza w złym kierunku i zmiana na stanowisku p.o. Prezesa jest niezbędna.

  1. Uporczywe ignorowanie raportów bezpieczeństwa i zaleceń z nich wynikających
  2. Uporczywe stosowanie procedury SPO, czyli jednoosobowej pracy na stanowisku kontroli ruchu lotniczego, które zakłada pracę dwuosobową
  3. Umyślne i uporczywe narażanie personelu operacyjnego na możliwość zakażenia wirusem SARS-CoV-2 poprzez nakazywanie przebywania w zamkniętym pomieszczeniu przez 7.5 h (dyżury przestojowe) bez możliwości jego wietrzenia;
  4. Szykanowanie i karanie kontrolerów ruchu lotniczego za raportowanie nieprawidłowości co jest karalne zgodnie z. art. 135e, art. 209ui Prawa Lotniczego;
  5. Świadome podejmowanie ryzyka w ruchu lotniczym będące następstwem planowania zbyt małych obsad stanowisk operacyjnych w harmonogramie pracy – zwiększa obciążenie pracą, przemęczenie i prawdopodobieństwo popełnienia błędu;
  6. Szkalowanie i poniżanie personelu operacyjnego w medialnych wystąpieniach p.o. Prezesa PAŻP oraz jego pełnomocników prowadzące do deprecjacji samooceny oraz wizerunku grupy zawodowej stanowiącej kluczowe zasoby ludzkie PAŻP;
  7. Zaniedbanie w ciągłości naboru oraz szkoleniu kadr kontrolerów ruchu lotniczego są wynikiem zaniechań oraz wcześniejszych decyzji p.o. prezesa.

Powyższe działania - lub też zaniechania działań - przez dotychczas kierujących PAŻP nieuchronnie prowadziły do tego, przed czym kilka dni temu, w oficjalnym raporcie przestrzegała Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej: paraliżu przestrzeni powietrznej nie tylko nad Polską, ale i Niemcami, Czechami, Słowacją, Litwą oraz Szwecją. Wraz z oświadczeniem przesyłamy raz jeszcze podsumowanie raportu Eurocontrol z dnia 25 marca br.   

Mamy nadzieję, że nowy Prezes PAŻP zapozna się z oceną sytuacji przez Eurocontrol, ale także naszymi analizami sytuacji, w jakiej na skutek złego - nie mającego precedensu, w jej długiej historii - zarządzania znalazła się Agencja i wspólnie wypracujemy program przywrócenia bezpieczeństwa nad polskim niebem oraz odbudujemy nadszarpnięty ostatnio etos pracy kontrolerów. Jesteśmy otwarci na rozmowy i przedstawienie rekomendowanych rozwiązań, żeby przywrócić należyte funkcjonowanie instytucji.

FacebookTwitterWykop

Nasze strony