Oświadczenie Urzędu Lotnicwa Cywilnego

ULC

Poniżej republikujemy oświadczenie opublikowane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego świadczenia przez inspektorów ULC usług u podmiotów funkcjonujących w obszarze lotnictwa:

***
W związku z powtarzającymi się wątpliwościami odnośnie świadczenia przez inspektorów ULC usług u podmiotów funkcjonujących w obszarze lotnictwa Urząd Lotnictwa Cywilnego oświadcza:

Wybrani, nieliczni inspektorzy Urzędu Lotnictwa Cywilnego, którzy świadczą usługi w ramach umów cywilno-prawnych u podmiotów funkcjonujących w obszarze lotnictwa cywilnego muszą uzyskać zgodę bezpośredniego przełożonego oraz Dyrektora Generalnego Urzędu. Każdy taki inspektor jest zobowiązany przez Kierownictwo do nie podejmowania działań z Urzędu w podmiocie z którym jest związany. Zasada ta jest w ULC ściśle przestrzegana i respektowana przez pracowników Urzędu.

Przepisy międzynarodowe, ustalone przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), wymagają od władzy lotniczej dysponowania inspektorami posiadającymi czynne uprawnienia lotnicze, między innymi pilota instruktora i mechanika lotniczego. Ponieważ ULC nie prowadzi własnej działalności lotniczej, nie ma żadnej możliwości zapewnienia swoim inspektorom ciągłości praktyki i uprawnień lotniczych. Jedynym rozwiązaniem jest umożliwienie niektórym pracownikom ULC, posiadającym wyselekcjonowane uprawnienia lotnicze, podjęcie działalności lotniczej poza Urzędem, w zakresie niezbędnym do utrzymania ciągłości praktyki lotniczej.

Przedstawicieli środowiska lotniczego zachęcamy do składania doniesień o rzekomych nieprawidłowościach dotyczących pracowników Urzędu bezpośrednio do ULC. Posiadając wiedzę Kierownictwo Urzędu będzie mogło podjąć skuteczne działania dyscyplinarne. Rozpowszechnianie plotek, takiego działania nie wywoła i nie przyczyni się do usunięcia nieprawidłowości.

Zachęcamy również do otwartej i szczerej wymiany uwag i spostrzeżeń korespondencyjnie lub za pośrednictwem formularza zamieszczanego na stronie internetowej Urzędu w zakładce Kontakt / Dla branży.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus

Komentarze

Tuba łże jak bura suka. Podtrzymywanie uprawnień to nie to samo co latanie przez cały sezon za kasę w 3 ośrodkach. Albo wykłady teorii. To tak samo jakby inspektor kontroli skarbowej pracował w 3 firmach jako doradca od unikania podatków a w czwartej czesał. Znowu dziady chcą się wybielić.

Ale problem nie jest w tym że oni pracują tylko problem jest w tym że praca w ulcu wiąże się z za dużymi uprawnieniami, a co za tym idzie przejmowaniem do tej pracy na zasadzie kolesiostwa a później odwdzięczaniem się koledze kolegi który przyjmował i takie kółeczko.
Ograniczyć uprawnienia, zwiększyść wolności lotnicze, patologia sama się zlikwiduje, i szanować będziemy kolegów z ulcu bardziej

A zwłaszcza z dala niech trzymają się od GA. Jak ktoś chce coś robić nieodpowiedzialnie to jego sprawa.

Kpina,
1. Od kiedy jest wymóg zgód na pracę w podmiotach lotniczych? Czy wszystkie osoby ujawniały to?
2. Prosimy o publikacje, tych stanowisk, dla których jest wymagana czynna praktyka lotnicza

kpina, chamstwo, buta, kundelstwo. Ciekawe wg jakich kryteriów generalny takiej zgody udziela. Nieliczni? Wolne żarty! Zimbabwe jest bardziej przejrzyste.

Obrzydliwe...