Ostatnie szkolenie pomostowe

Konwersja licencji narodowych

Tylko miesiąc pozostał na wymianę licencji krajowych ICAO na licencje JAR-FCL.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego termin wygaśnięcia ważności licencji krajowych ustalono na dzień 31 lipca 2010 r.

Przy wymianie licencji wymagane są następujące dokumenty: aktualna licencja, świadectwo operatora w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej, badania lotniczo-lekarskie, książka lotów (do odbicia dwie ostatnie strony) oraz świadectwo ukończenia kursu teoretycznego.

Kurs teoretyczny jest prezentacją przepisów JAR-FCL-1, JAR-FCL 2 oraz EU-OPS i JAR-OPS 3, których znajomość jest wymagana do wymiany licencji narodowej na licencję zgodną z przepisami europejskich Wspólnych Władz Lotniczych JAR-FCL.

W dniu 22 lipca 2010 r Certyfikowany Ośrodek Szkolenia Lotniczego Unitedsky organizuje kurs teoretyczny wymagany przy wymianie licencji. Jednodniowe szkolenie potwierdzone będzie certyfikatem honorowanym przez ULC.

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie Ośrodka Unitedsky.

Więcej o kwestii związanej z wymianą licencji narodowej czytaj w artykułach:
KTL AOPA pyta ULC: Pytanie o przyszłość licencji narodowych po 31 lipca 2010 roku oraz: Odpowiedź ULC w sprawie licencji narodowych

Źródło: unitedsky.eu
comments powered by Disqus